Bilans zdrowia dziecka w 12.-13. roku życia

Sprawdź, co lekarz skontroluje na bilansie zdrowia dziecka u 12-13 lata.

Co obejmuje bilans w 12.-13. roku życia dziecka?

Podczas tego bilansu pielęgniarka zmierzy wzrost i masę ciała dziecka oraz ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto wyliczy ona wskaźnik BMI dziecka. Lekarz z kolei dokładnie zbada dziecko, a szczególną uwagę zwróci na:

  • ostrość wzroku i widzenie barw
  • czy dziecko nie ma zaburzeń słuchu
  • jamę ustną – czy dziecko nie ma próchnicy lub wad zgryzu
  • tarczycę – jej wielkość, obecność guzków
  • skórę – zmiany trądzikowe, znamiona
  • czy dziecko ma prawidłową budowę układu ruchu, czy nie ma wad postawy

Ponadto lekarz oceni sprawność ruchową i koordynację, rozwój intelektualny, rozwój mowy, rozwój emocjonalny i społeczny oraz oceni dojrzałość płciową dziecka. Poza tym udzieli ci informacji m.in. o żywieniu dziecka (profilaktyka otyłości), stosowaniu witamin (profilaktyka niedoboru witaminy D3), aktywności fizycznej, długości snu oraz unikaniu siedzącego trybu życia. Pediatra zwróci również dziecku uwagę na zagrożenia związane z paleniem tytoniu, piciem alkoholu oraz stosowaniem innych środków psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy, przedwczesną inicjacją seksualną oraz zachowaniami agresywnymi. W razie potrzeby lekarz zaleci badania dodatkowe lub konsultacje innych lekarzy.

Przeczytaj także ogólne informacje o bilansie zdrowia dziecka.

Źródła:

  • „Książeczka zdrowia dziecka” Ministerstwa Zdrowia, której wzór został opisany w załączniku 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
  • Program Szczepień Ochronnych 2016.
  • „Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych” pod red. Bogusława Pawlaczyka.
  • Maria Jodkowska, Anna Oblacińska „Testy przesiewowe w kierunku wykrywania zeza u niemowląt”.
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 20.10.2017
Data ostatniej aktualizacji 28.04.2023