Bilans zdrowia dziecka - informacje ogólne

Bilans zdrowia dziecka to profilaktyczne, rutynowe, okresowo przeprowadzane badania zdrowotne. Przeprowadza je lekarz rodzinny lub pediatra.
Bilans zdrowia dziecka - co warto o nim wiedzieć?

Bilans zdrowia dziecka - kalendarz

Pierwszy bilans twojego dziecka wykonywany jest zaraz po porodzie lub w ciągu 12 godzin po nim. Później dziecko jest dokładnie obserwowane przez lekarzy i położne, a gdy wyjdziecie ze szpitala, w domu odwiedzi was zarówno położna środowiskowa, jak i pediatra lub lekarz rodzinny.

Kolejne bilanse wykonuje się już w przychodni u dzieci w wieku:

Bilans zdrowia dziecka jak się przygotować?

Przed udaniem się na wizytę pamiętaj, żeby zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, czyli książeczkę zdrowia dziecka i inne zaświadczenia związane z jego zdrowiem, np. wyniki badań czy wypis ze szpitala.

Źródła:

  • „Książeczka zdrowia dziecka” Ministerstwa Zdrowia, której wzór został opisany w załączniku 6.
    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
  • Program Szczepień Ochronnych 2016.
  • „Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych” pod red. Bogusława Pawlaczyka.
  • Maria Jodkowska, Anna Oblacińska „Testy przesiewowe w kierunku wykrywania zeza u niemowląt”.
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 07.06.2017
Data ostatniej aktualizacji 08.05.2023