Bilans zdrowia dziecka w 18.-19. roku życia

Bilans zdrowia przeprowadzany w 18.-19. roku życia to ostatni obowiązkowy bilans zdrowia dziecka. Sprawdź, czego się po nim spodziewać.
Bilans zdrowia dziecka w 18-19 roku życia

Co obejmuje bilans w 18.-19. roku życia dziecka?

Podczas tego bilansu pielęgniarka zmierzy wzrostmasę ciała nastolatka oraz ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto wyliczy ona wskaźnik BMI pacjenta.

Lekarz z kolei dokładnie zbada 18-latka, a szczególną uwagę zwróci na:

 • ostrość wzroku
 • czy nie ma zaburzeń słuchu
 • czy 18-latek ma prawidłową budowę układu ruchu, czy nie ma wad postawy
 • jamę ustną – czy nie ma próchnicy lub wad zgryzu
 • tarczycę – jej wielkość, obecność guzków

Ponadto lekarz oceni u 18-latka:

 • sprawność ruchową i koordynację,
 • rozwój intelektualny,
 • rozwój mowy,
 • rozwój emocjonalny i społeczny,
 • dojrzałość płciową i zdrowie prokreacyjne,
 • zdolność do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej.

Poza tym lekarz udzieli 18-letniej osobie informacji m.in.:

Podczas bilansu zdrowia 18 latka lekarz zwróci szczególną uwagę na tarczycę

Pediatra zwróci też 18-letniej osobie uwagę na zagrożenia związane z:

 • paleniem tytoniu,
 • piciem alkoholu,
 • stosowaniem innych środków psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy,
 • przedwczesną inicjacją seksualną,
 • zachowaniami agresywnymi.

18-letniej osobie lekarz może też:

 • zlecić regularne wizyty u dentysty,
 • omówić zasady bezpiecznego seksu,
 • kobietom przypomnieć o konieczności regularnych kontroli ginekologicznych, wykonywania cytologii oraz badania piersi.

W razie potrzeby lekarz zaleci badania dodatkowe lub konsultacje innych lekarzy.

Pediatra sprawdzi także, czy dotychczas wykonano wszystkie szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień i poinformuje o szczepieniach dla dorosłych (np. powtarzanie co 10 lat szczepienia przeciwko błonicy, tężcowikrztuścowi).

Przeczytaj także ogólne informacje o bilansie zdrowia dziecka.

Źródła:

"Książeczka zdrowia dziecka" Wzór książeczki został opisany w załączniku 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002069/O/D20152069.pdf

Program Szczepień Ochronnych 2016

https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/131276,program-szczepien-ochronnych-na-rok-2016-istotne-zmiany

"Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych" pod red. Bogusława Pawlaczyka

"Testy przesiewowe w kierunku wykrywania zeza u niemowląt" Maria Jodkowska, Anna Oblacińska

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 20.10.2017
Data ostatniej aktualizacji 17.02.2022