Bilans zdrowia dziecka w 18.-19. roku życia

To ostatni obowiązkowy bilans zdrowia dziecka. Sprawdź, czego się po nim spodziewać.

Co obejmuje bilans w 18.-19. roku życia dziecka?

Podczas tego bilansu pielęgniarka zmierzy wzrost i masę ciała nastolatka oraz ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto wyliczy ona wskaźnik BMI pacjenta. Lekarz z kolei dokładnie zbada 18-latka, a szczególną uwagę zwróci na:

  • ostrość wzroku
  • czy nie ma zaburzeń słuchu
  • czy 18-latek ma prawidłową budowę układu ruchu, czy nie ma wad postawy
  • jamę ustną – czy nie ma próchnicy lub wad zgryzu
  • tarczycę – jej wielkość, obecność guzków

Ponadto lekarz oceni sprawność ruchową i koordynację, rozwój intelektualny, rozwój mowy, rozwój emocjonalny i społeczny, dojrzałość płciową i zdrowie prokreacyjne oraz zdolność do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej 18-latka. Poza tym udzieli młodej osobie informacji m.in. o prawidłowych nawykach żywieniowych (profilaktyka otyłości), stosowaniu witamin (profilaktyka niedoboru witaminy D3, zalecenie wszystkim młodym kobietom zażywania kwasu foliowego), aktywności fizycznej, długości snu oraz unikaniu siedzącego trybu życia.

Pediatra zwróci też uwagę na zagrożenia związane z paleniem tytoniu, piciem alkoholu oraz stosowaniem innych środków psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy, przedwczesną inicjacją seksualną oraz zachowaniami agresywnymi. Ponadto zaleci regularne wizyty u dentysty, omówi zasady bezpiecznego seksu, a kobietom przypomni o konieczności regularnych kontroli ginekologicznych, wykonywania cytologii oraz badania piersi. W razie potrzeby lekarz zaleci badania dodatkowe lub konsultacje innych lekarzy. Pediatra sprawdzi także, czy dotychczas wykonano wszystkie szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień i poinformuje o szczepieniach dla dorosłych (np. powtarzanie co 10 lat szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi).

Przeczytaj także ogólne informacje o bilansie zdrowia dziecka.

Źródła:

  • „Książeczka zdrowia dziecka” Ministerstwa Zdrowia, której wzór został opisany w załączniku 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
  • Program Szczepień Ochronnych 2016.
  • „Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych” pod red. Bogusława Pawlaczyka.
  • Maria Jodkowska, Anna Oblacińska „Testy przesiewowe w kierunku wykrywania zeza u niemowląt”.
Data dodania 20.10.2017