Koronawirus (COVID-19) - maseczki ochronne nosić czy nie nosić?

Wszyscy eksperci są zgodni, że w okresie pandemii COVID-19 osoby z objawami infekcji dróg oddechowych, w tym zakażone SARS-CoV-2, oraz pracownicy służby zdrowia powinny nosić maseczki ochronne. Natomiast co do noszenia ich przez resztę społeczeństwa, zdania są podzielone.
Koronawirus czy nosić maseczki ochronne?

Koronawirus dlaczego warto nosić maseczki

Wiele osób zastanawia się, czy informacje pojawiające się w mediach na temat braku uzasadnienia noszenia maseczek przez osoby zdrowe są słuszne. Zwłaszcza że od momentu pojawienia się zakażeń nowym koronawirusem SARS-CoV-2 stosowanie maseczek na twarz stało się wszechobecne w Chinach i innych krajach azjatyckich, takich jak Korea Południowa i Japonia. Widzimy to w przekazach telewizyjnych czy internetowych.

Pytania na temat nienoszenia maseczek wynikają też z tego, że w świetle aktualnych danych wirusem wywołującym COVID-19 można zakazić się od osoby, która przechodzi chorobę bezobjawowo.

Logiczne więc wydaje się, że transmisja wirusa w społeczeństwie może zostać zmniejszona, jeśli wszyscy, czyli również osoby zdrowe i bezobjawowe, ale zakaźne, będą nosić maseczki na twarz.

Koronawirus czy maseczka uchroni przed zarażeniem?

Maseczki a obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych

Maseczki ochronne obowiązek noszenia.

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa? 

Maseczki ochronne.

Koronawirus dlaczego i kiedy nie nosić maseczek?

Niektórzy lekarze odradzają jednak stosowanie masek przez osoby zdrowe. Według nich argumentem zniechęcającym do powszechnego stosowania masek na twarz powinien być fakt ograniczonych zasobów tego środka ochrony do profesjonalnego użytku w placówkach służby zdrowia. Osoby odradzające noszenie maseczek uzasadniają też swoje podejście tym, że maski na twarz nie zapewniają skutecznej ochrony przed zakażeniem koronawirusem.

Dowody na to, że maski na twarz mogą zapewnić skuteczną ochronę przed infekcjami dróg oddechowych są niewystarczające. Ponadto noszenie maseczek przez ogół społeczeństwa może przyczynić się do lekceważenia innych środków ostrożności.

To, że maski są powszechnie stosowane przez pracowników medycznych jako element środków ostrożności podczas opieki nad pacjentami z infekcjami dróg oddechowych wynika m.in. z dłuższej ekspozycji na zakażenie i zwiększonego ryzyka zakażenia. W przypadku pacjentów z obniżoną odpornością ma to również na celu redukcję ryzyka innych zakażeń.

Ponadto niewłaściwe stosowanie masek ochronnych, takie jak np. wielokrotne albo zbyt długie używanie masek jednorazowych, niewłaściwe ich zakładanie lub zdejmowanie, mogą nie tylko nie zapewnić działania ochronnego, lecz także zwiększyć ryzyko infekcji.

Maseczki – nosić czy nie nosić?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca noszenie maseczek przede wszystkim osobom z objawami zakażenia oraz osobom zdrowym sprawującym opiekę nad zakażonymi. Sugeruje się także, że być może racjonalne byłoby również zalecenie noszenia maseczek osobom z grup ryzyka, czyli osobom starszym i osobom z chorobami podstawowymi, jeśli oczywiście maseczki są dostępne.

Mimo zaleceń stosowania maseczek przez osoby z objawami chorobowymi i osoby zatrudnione w służbie zdrowia obserwuje się jednak rozbieżności co do tego w krajach objętych pandemią.

Co zatem wynika z aktualnych doniesień na temat noszenia maseczek przez osoby zdrowe?

Otóż możemy ich używać, o ile je mamy, ale pod warunkiem, że robimy to prawidłowo.

Ostatnio niektóre instytucje, jak amer. Centers for Disease Control and Prevention (Centra Kontroli i Prewencji Chorób) zaleciły zakrywanie ust i nosa dostępnymi tkaninami lub noszenie przez ogół społeczeństwa w miejscach publicznych maseczek z tkaniny, które jesteśmy w stanie wykonać sami, z dostępnych w domu materiałów.

Minister Zdrowia ogłosił, że od 16.04. wprowadza się do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub tkaniną (np. szalikiem, chustką), gdy przebywamy poza domem. Nakaz nie dotyczy dzieci do lat 4 i osób określonych w rozporządzeniu. Zasada zakrywania ust i nosa nie obowiązuje na terenach leśnych.

Nadal podkreśla się, że ze względu na ograniczony dostęp maski chirurgiczne i filtrujące powinny być przeznaczone głównie dla pracowników medycznych i osób opiekujących się chorymi.Używanie maseczek przez osoby przechodzące zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo i skąpoobjawowo ma na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia osób zdrowych.

Pamiętajmy, że samo noszenie maseczek, jak podkreśla WHO, nie uchroni nas przed zakażeniem, jeśli nie będziemy przestrzegać odpowiedniej higieny rąk czy innych zalecanych środków ostrożności, choćby zachowania 2-metrowego dystansu od innych osób w sklepie czy w aptece.

Pobierz plik:

Przeczytaj także: 
Koronawirusy i COVID-19 - objawy, jak się ochronić?
Koronawirus (COVID-19) – jak prawidłowo myć ręce?
Koronawirus (COVID-19) – czy w dobie pandemii żywność jest bezpieczna?

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/fulltext

SARS-CoV-2 jest nowym koronawirusem, którego dopiero poznajemy, dlatego codziennie pojawiają się nowe doniesienia naukowców, klinicystów i instytucji państwowych. Dokładamy wszelkich starań, by monitorować te informacje i aktualizować możliwie sprawnie zamieszczane treści.

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej Medicover
Data dodania 02.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 22.06.2020