Terapia konopna – przeciwwskazania, działania niepożądane stosowania medycznej marihuany

Marihuana medyczna jest pomocna, kiedy zawodzą inne środki terapii. Stosowana pod kierunkiem lekarza pozwala uniknąć u pacjenta działań niepożądanych, osiągnąć oczekiwane efekty terapeutyczne i poprawę samopoczucia. Jak w przypadku każdego innego leku, istnieją jednak przeciwwskazania oraz możliwe skutki uboczne stosowania tego rodzaju terapii.
Jakie są skutki uboczne stosowania marihuany leczniczej i w jakich chorobach jest przeciwwskazana? Jeśli w trakcie przyjmowania wyznaczonych dawek przez lekarza, pojawią się działania niepożądane, należy zrezygnować z terapii konopnej.

Przeciwwskazania do leczenia marihuaną medyczną

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami są niestabilne stany psychiczne oraz ostra psychoza. Inne przeciwwskazania to:

Przeczytaj także: Czy marihuana medyczna ma działanie psychoaktywne?

Działania niepożądane medycznej marihuany

Konopie lecznicze mogą wywoływać działania niepożądane, które w dużej mierze będą zależały od drogi podania i stężenia THC w preparacie. Najczęściej są to:

 • suchość w jamie ustnej,
 • podrażnienie gardła,
 • kaszel,
 • senność,
 • zmęczenie,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia koordynacji,
 • zmniejszenie uwagi i skupienia,
 • zmniejszenie koncentracji,
 • upośledzenie pamięci krótkotrwałej,
 • upośledzenie zdolności przetwarzania informacji,
 • zwiększenie apetytu,
 • nasilenie lęku (w przypadku dużych dawek),
 • tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne,
 • zespół amotywacyjny.

Jeśli w trakcie przyjmowana suszu występują skutki uboczne, przerywamy stosowanie.

Leczenie medyczną marihuaną na receptę

Preparat dostępny jest wyłącznie na receptę, którą wydaje lekarz po wizycie kwalifikacyjnej pacjenta do terapii konopnej.

Przeczytaj także:

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. poz. 1458),https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001458/T/D20171458L.pdf
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002337 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2337).
 3. https://www.akademiaspectrum.pl
 4. https://marihuanawterapii.pl/
 5. https://doh.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/doh/publication/attachments/Medical+Cannabis+Adverse+Effects+and+Drug+Interactions_0.pdf
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 17.10.2022
Data ostatniej aktualizacji 24.05.2023