Terapia marihuaną medyczną. Przed pierwszą wizytą

Decyzja o podjęciu leczenia marihuaną medyczną, kiedy konwencjonalne metody okazały się nieskuteczne, jest dla pacjenta szansą na poprawę zdrowia. Stosowanie konopii leczniczych może budzić wątpliwości, które zostaną wyjaśnione na wizycie kwalifikacyjnej. Dowiedz się, czy terapia jest bezpieczna, jakie odmiany suszu są dostępne na rynku oraz jak przygotować się do pierwszej wizyty.
Przygotowując się do pierwszej wizyty w sprawie terapii medyczną marihuaną, nie zapomij zabrać aktualnych badań i dokumentacji.

Czy medyczna marihuana jest niebezpieczna?

Lecznicza marihuana jest bezpieczna pod warunkiem stosowania jej zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczania zalecanych dawek.

Śmiertelna dawka marihuany jest dziesięciokrotnie mniejsza od dawki śmiertelnej alkoholu. Śmierć spowodowałoby wypalenie 628 kg konopi w ciągu 15 min lub wypalanie 2 gramów suszu na minutę przez 24h.

Jak wygląda medyczna marihuana?

Medyczna marihuana jest sprzedawana w formie suszu - są to kwiaty konopi siewnych.

W terapii stosujemy susz w waporyzacj. Jest to najpopularniejsza metoda.

Więcej na temat waporyzacji suszu, jej zalet i zasad.

Dodatkowo z suszu konopnego możemy wyekstrahować olej RSO polecany u osób, które nie mogą waporyzować. Mniej popularne są czopki, ze względu na to, że niewiele aptek w Polsce zajmuje się ich wykonywaniem.

Lecznicze konopie w formie kwiatostanów.

Jakie są obecnie dostępne odmiany suszu na rynku?

Obecnie w Polsce jest dostępnych 7 rodzajów medycznej marihuany.

Susze o zbilansowanej zawartościach THC i CBD:

  • Canopy Growth (THC 8%, CBD 7%),
  • Aurora (THC 8%, CBD 8%)

Susze o wysokiej zawartości THC:

  • Red No 2 (THC 19%, CBD <1%),
  • Canopy Growth (THC 20%, CBD 0,5%),
  • Aurora (THC 20% CBD 1%),
  • Aurora (THC 22%, CBD 1%),
  • S-lab (THC 18% , CBD <1%)

Należy pamiętać, że każdy susz ma swoje specyficzne właściwości, dlatego działanie każdego suszu jest inne i nie istnieją zamienniki

Jak wygląda terapia konopna?

W trakcie wizyty kwalifikacyjnej lekarz dobiera odpowiedni rodzaj suszu do zgłaszanych dolegliwości, ustalana jest częstość przyjmowania oraz dawkowanie. Leczenie medyczną marihuaną jest bardzo indywidualną terapią, dlatego powinna być dostosowana do każdego pacjenta, uwzględniając zgłaszane dolegliwości, stan zdrowia, przyjmowane leki, alergie, jak również możliwość przyjmowania suszu, prowadzenie samochodu, rodzaj pracy.

W terapii konopiami ważna jest zasada 3x „S”:

Samoobserwacji - zachęcamy do prowadzenia dzienniczka konopnego, w którym można zapisywać dawki, temperatury waporyzacji, ilość wdechów, działanie, co przy następnych wizytach będzie bardzo pomocnym narzędzie w jak najlepszym zindywidualizowaniu terapii.

Samomiareczkowania - lekarz nauczy cię, jak przygotowywać susz do waporyzacji, jak ustawiać temperaturę waporyzacji, jak na podstawie samoobserwacji określać liczbę potrzebnych wdechów z waporyzatora. Określi też, jakie przerwy zachowywać pomiędzy sesjami waporyzacji oraz jak bezpiecznie dawkować susz.

Start low, go slow - terapię rozpoczynamy od możliwie najniższej dawki i powoli zwiększamy dawkę przyjmowanych kannabioidów, aż do osiągnięcia efektu terapeutycznego, jednocześnie staramy się zminimalizować lub całkowicie ograniczyć efekty psychoaktywne terapii.

Z powodu powolnego zwiększania dawek medycznej marihuany, efekt terapeutyczny może wystąpić nawet po kilku dniach lub tygodniach stosowania terapii.

Gdzie kupić marihuanę leczniczą

Medyczną marihuanę kupujemy w aptece. Realizacja recepty na konopie wygląda tak, jak w przypadku każdego innego leku. Nie ma “specjalnych” aptek w których można zakupić susz, jednią kwestią jest to, czy dana apteka zaopatruje się w ten produkt.

Dostępność suszu w aptekach można sprawdzić w serwisach gdziepolek.pl i ktomalek.pl.

Jeśli kupujesz susz po raz pierwszy, musisz zaopatrzyć się także w akcesoria niezbędne do waporyzacji.

Czego potrzebujesz do stosowania waporyzacji w leczeniu konopiami.

Czy można posiadać przy sobie marihuanę medyczną?

W Polsce zgodnie z ustawą z 7 lipca 2017 (o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która weszła w życie 1 listopada 2017 roku) posiadanie suszu konopi zakupionego na receptę Rpw w aptece (jako surowiec farmaceutyczny), nie stanowi czynu zabronionego.

Jednak z racji tego, że należy do kategorii leków narkotycznych, jego wykorzystanie w terapii podlega zaostrzonej kontroli. Dlatego też warto przenosić susz w opakowaniu aptecznym, mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza potwierdzające leczenie marihuaną medyczną, paragon z apteki czy fakturę imienną jako dowód zakupu konopi z legalnego źródła.

Przygotowanie do pierwszej wizyty w sprawie terapii konopiami

Przed wizytą lekarską przygotuj dokumentację medyczną dotycząca historii choroby – jeśli posiadasz aktualne badania, zabierz je ze sobą. Wypełnij ankietę kwalifikacyjną. W formularzu znajdują się m.in. pytania o podstawiwą chorobę oraz choroby współistniejące, listę przyjmowanych leków czy alergie. Dokument jest pomocny dla lekarza prowadzącego do wywiadu z pacjentem przed decyzją o zakwalifikowaniu do terapii konopnej i przepisaniu recepty.

Dodatkowo, zanim umówisz się na wizytę, zapoznaj się także z listą przeciwwskazań do terapii.

Warunki ograniczające leczenie konopiami.

Powiązane tematy

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 19.10.2022
Data ostatniej aktualizacji 24.05.2023