Zawroty głowy to niebolesny, ale niezbyt przyjemny objaw. Polega on na zaburzeniu orientacji przestrzennej i zachwianiu równowagi. To wrażenie chwiania się lub zapadania, wirowania, kołysania lub falowania otoczenia bądź wrażenia wirowania własnego ciała. Często towarzyszą mu: podwójne widzenie, mroczki, pogorszenie ostrości wzroku, nudności lub wymioty,

Zawroty głowy mogą trwać chwilę lub przez wiele godzin. Zdarzają się m.in. przy zmianie pozycji (np. szybkie wstanie z łóżka), spadku ciśnienia czy problemach z błędnikiem. Mogą być też objawem poważnych chorób.

Kiedy kręci się w głowie, najbezpieczniej jest usiąść – przy silnych zawrotach głowy istnieje ryzyko utraty równowagi i upadku. Jeśli zawroty głowy nie są wywołane chorobą, zwykle wystarczy odczekać chwilę, oddychać głęboko, najlepiej przy otwartym oknie lub na świeżym powietrzu. Jeśli jednak wiążą się z jakąś dolegliwością, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Zawroty głowy przyczyny

Zawroty głowy mogą być wynikiem np. nadciśnienia tętniczego.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.