Zawroty głowy - czego to objaw?

Zawroty głowy to dolegliwość, która może pojawić się u każdego, niezależnie od wieku czy płci. Objawiają się one uczuciem nieprzyjemnego wirowania w głowie, które może być jednorazowe lub powtarzające się. Przyczyn tego zjawiska może być wiele, począwszy od niewłaściwego odżywiania, poprzez zmęczenie, stres, aż po poważniejsze schorzenia medyczne.

Jak rozpoznać zawroty głowy i zaburzenia równowagi?

Zawroty głowy to niebolesny, ale niezbyt przyjemny objaw. Polega on na zaburzeniu orientacji przestrzennej i zachwianiu równowagi. To wrażenie chwiania się lub zapadania, wirowania, kołysania lub falowania otoczenia bądź wrażenia wirowania własnego ciała. Często towarzyszą mu: podwójne widzenie, mroczki, pogorszenie ostrości wzroku, nudności lub wymioty.

Zawroty głowy mogą trwać chwilę lub przez wiele godzin. Zdarzają się m.in. przy zmianie pozycji (np. szybkie wstanie z łóżka), spadku ciśnienia czy problemach z błędnikiem. Mogą być też objawem poważnych chorób.

Kiedy kręci się w głowie, najbezpieczniej jest usiąść – przy silnych zawrotach głowy istnieje ryzyko utraty równowagi i upadku. Jeśli zawroty głowy nie są wywołane chorobą, zwykle wystarczy odczekać chwilę, oddychać głęboko, najlepiej przy otwartym oknie lub na świeżym powietrzu. Jeśli jednak wiążą się z jakąś dolegliwością, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Przyczyny zawrotów głowy

 • nadciśnienie tętnicze,
 • niedokrwistość (anemia) z niedoboru witaminy B12,
 • niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych,
 • niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego,
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza,
 • anemia,
 • anoreksja,
 • arytmia serca,
 • zapalenie błędnika,
 • nowotwór ucha wewnętrznego,
 • choroba lokomocyjna (kinetoza),
 • niedokrwienie błędnika,
 • udar pnia mózgu/móżdżku,
 • migrena,
 • padaczka (epilepsja),
 • stwardnienie rozsiane.

Pełna lista objawów chorobowych >>


 Dowiedz się więcej:


Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 05.05.2022
Data ostatniej aktualizacji 22.05.2024