Digital Smile Design (DSD) - cyfrowe projektowanie uśmiechu

Estetyka, precyzja oraz doskonałość w stomatologii jest wyznaczana dzięki kilku płaszczyznom takim jak: dokładna diagnostyka, planowanie leczenia, idealna komunikacja między pacjentem a lekarzem ułatwiająca realizowanie leczenia oraz opieka całościowa pacjenta.
DSG to białe zęby i piękny uśmiech

Opieka taka, uwzględniająca zarówno szczegółową diagnostykę jak i bardzo dobrą komunikację, prowadzi do skutecznej realizacji ustalonego wspólnie planu leczenia.

Coachman – ojciec DSD

Jedną ze współczesnych metod komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, jak również pomiędzy lekarzem a technikiem oraz całym zespołem, jest Digital Smile Design (DSD). W relacjach tych liczy się zaufanie i przede wszystkim wzajemne zrozumienie. Metoda ta została stworzona przez brazylijskiego lekarza dentystę, Christiana Coachman’a.

DSD to nowoczesna koncepcja cyfrowego, indywidualnego projektowania uśmiechu, wizualizacji planu leczenia oraz poznawanie końcowego rezultatu - nowego uśmiechu pacjenta. Uśmiechu, który jest zaprojektowany indywidualnie, wyraża osobowość pacjenta oraz jest zgodny z jego fizycznymi i psychicznymi cechami oraz mimiką twarzy.

Komunikacja drogą do sukcesu

Kompleksowe leczenie może wymagać zaangażowania zespołu specjalistów: chirurga, ortodonty, innych lekarzy, a także pracowni protetycznej. Efektem koncepcji DSD jest przejrzysty plan leczenia, który rozkładany jest na etapy. Pacjent z wyprzedzeniem zna zakres kolejnej wizyty, a koszty leczenia mogą zostać rozłożone w czasie. Osiągniecie oczekiwanego efektu zależy od pracy całego zespołu oraz komunikacji między zaangażowanymi. Stworzony dla pacjenta wizualny plan leczenia dostępny jest dla wszystkich - nie ma więc miejsca na interpretacje niezgodną z jego oczekiwaniami. DSD to blat roboczy, który zawiera wszystkie zdjęcia twarzy pacjenta, zdjęcia wewnątrzustne oraz inne - radiogramy, zdjęcia RTG, zdjęcia tomografii komputerowej, skany z programów 3D. Dzięki dobrze zorganizowanej komunikacji praca stomatologa jest łatwiejsza.

Multimedia i oczekiwany efekt

Najważniejszą cechą metody DSD jest pokazanie pacjentowi efektu końcowego przed rozpoczęciem leczenia. W tym celu wykonuje się serie profesjonalnych zdjęć oraz filmów. Lekarz zbiera dokładny wywiad w zakresie oczekiwań pacjenta co do efektów leczenia i rejestruje na filmie mimikę pacjenta konieczną do jak najdoskonalszego oddania cech jego osobowości. Następnie za pomocą programów komputerowych do prezentacji (Keynote lub Power Point) oraz użyciu szablonów wprowadza się zmiany bezpośrednio na zdjęcia pacjenta. Owocem tej pracy jest przestawienie pacjentowi pełnej i czytelnej prezentacji oraz wizualizacji oczekiwanych efektów po zakończeniu leczenia. Na tej podstawie obie strony decydują się na poszczególne etapy leczenia oraz związane z tym koszty.

Nowe zęby i piękny uśmiech

Ostatnim elementem może być wykonanie pacjentowi tzw. mock-up’u, który przygotowuje pracownia protetyczna. Nałożony na zęby pacjenta podkreśla ich kształt oraz uwydatnia uśmiech. Po zabiegu następuje przed pacjentem prezentacja jego metamorfozy. Zmiany często przekładają się na jego dotychczasowe życie i pozwalają ujrzeć się w innym, lepszym świetle. Dla każdego człowieka uśmiech jest czymś niezwykle ważnym. Buduje poczucie własnej wartości, a tym samym wpływa na relacje z innymi ludźmi. Tym bardziej warto, by pacjent zaangażował się w proces leczenia.

Stomatologia artystyczna

DSD to idea, standard, filozofia pracy, a jednocześnie wspaniałe narzędzie do komunikacji lekarzy z pacjentami. Umożliwia precyzyjne spełnianie ich oczekiwań. Dla wymagających zdrowe zęby nie stanowią już szczytu satysfakcji. Pragnieniem jest właśnie naturalny i piękny uśmiech (tzw. Hollywood smile), współgrający z ich cechami psychiki i osobowością. DSD daje możliwość spełnienia potrzeb innych niż w przypadku konwencjonalnej stomatologii. Zdolność kreowania wizji artystycznej i opanowania zestawu właściwych umiejętności są niezbędne by móc stać się prawdziwym projektantem uśmiechu.

Etapy DSD:

  • Pierwsza konsultacja trwa ok. 1 - 1.5 h.
  • Lekarz dokonuje wnikliwej diagnostyki estetycznej, czyli badania twarzy pacjenta (makro-estetyka), zewnętrznego rejonu ust (mini-estetyka) oraz zębów i jamy ustnej (mikro-estetyka). następnie lekarz analizuje zależności między zębami, ustami, uśmiechem a rysami twarzy i mimiką.
  • Wykonywany jest skan zębów, który umożliwia dentyście i technikowi dokładną cyfrową analizę zębów, potrzebną do zaplanowania leczenia lub pobrania wycisku do wykonania wax-up, czyli komputerowej symulacji nowego uśmiechu.
  • Robione są profesjonalne zdjęcia (kilkanaście ujęć twarzy, zębów, uśmiechu) oraz film z krótką ekspresją mimiki pacjenta.
  • Wykonywane są badania dodatkowe (RTG, tomografia komputerowa itd.).
  • Lekarz analizuje wszystkie wymienione zależności i posługując się cyfrowymi planszami projektuje nowy uśmiech (jeżeli robi to w trakcie wizyty może konsultować projekt z pacjentem). Powstaje wizualizacja, którą pokazuje na tej lub na następnej wizycie.
  • Kolejny etap to przygotowanie przez pracownie protetyczną wzoru uśmiechu, który można „przymierzyć” pacjentowi. Lekarz fotografuje go (lub/i nagrywa nowy film) z „tymczasowymi, nowymi” zębami.
  • Prezentacja całej wizualizacji jeszcze podczas tej samej wizyty (lub na następnej, jeśli konieczna jest współpraca z pracownią). Na koniec dochodzi do omówienia z pacjentem całego planu leczenia, terminów i kosztów współpracy.
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 09.02.2018
Data ostatniej aktualizacji 25.10.2022