Sprawdź swoje objawy

Wypełnij krótką ankietę i dowiedz się, czy Twoje objawy świadczą o zakażeniu koronawirusem. Wywiad ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest poradą, konsultacją, ani diagnozą lekarską. Postępuj zgodnie z zaleceniami, jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji zagrożenia życia, bezzwołcznie wezwij pogotowie ratunkowe.

Zgodne z WHO

Jak zawsze utrzymujemy najwyższe standardy naukowe. W przypadku protokołu przesiewowego COVID-19 trzymamy się ściśle zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tak by zapewnić Ci dokładne i właściwe informacje.

Narzędzie COVID-19 Risk Assessment Checker jest dostarczone przez Infermedica Sp. z o.o.