Ból mięśni najczęściej jest związany z wysiłkiem fizycznym: przeciążeniem, przetrenowaniem, dźwiganiem ciężkich przedmiotów, długim marszem lub biegiem, bądź urazem. W zależności od lokalizacji bóle mięśniowe dzieli się na uogólnione i miejscowe, według czasu trwania ‒ na ostre i przewlekłe, a według przyczyny ‒ na pierwotne i wtórne.

Zazwyczaj ból dotyczy poszczególnych partii ciała, które wskazują na konkretne przyczyny. Wówczas ból mija samoistne i nie powinien budzić niepokoju.

Dolegliwość może być także objawem stresu albo napięcia. Ból może być też nieprzyjemnym objawem kurczu mięśnia, bez istotnego schorzenia.

Przewlekły ból mięśni może być spowodowany chorobami mięśni, chorobami układu nerwowego, infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi lub pasożytniczymi i chorobami ogólnoustrojowymi. Może być też związany z deficytami pokarmowymi czy zespołem przewlekłego zmęczenia, przyjmowanymi lekami, toksynami oraz chorobami tkanki łącznej, kości, stawów, zaburzeniami hormonalnymi. Bóle mięśniowe występują również w zaburzeniach ruchowych, czyli w zespole niespokojnych nóg oraz dystoniach ogniskowych

Ogólnoustrojowy ból wszystkich mięśni powinien zostać zdiagnozowany przez lekarza.

Ból mięśni przyczyny

Ból mięśni może być objawem zespołu przewlekłego zmęczenia.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.