Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm [INFOGRAFIKA]

Jeśli oko działa prawidłowo, wszystkie obiekty niezależnie od ich odległości widzimy wyraźnie. W przypadku wad wzorku promienie świetlne nie są ogniskowane (skupiane) na siatkówce oka, dlatego powstający obraz jest nieostry. Wady koryguje się za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub operacyjnie.
Prawidłowo zbudowane oko składa się z gałki ocznej, która ma wpływ na zarys kształtu, dochodzi wtedy do prawidłowego widzenia.

Astygmatyzm, krótkowzroczność, dalekowzroczność 

Moc optyczną okularów i soczewek kontaktowych podaje się w dioptriach o symbolach plus (+) lub minus (-). Na prawidłowo zbudowane oko składa się gałka oczna, która wpływa na zarys kształtu a następnie dochodzi do prawidłowego widzenia.  

Krótkowzroczność charakteryzuje się wydłużoną gałką oczną. Przy tej wadzie obraz powstaje przed przed siatkówką. Osoby z krótkowzrocznością mają problem z widzeniem przedmiotów daleko położonych. 

W przypadku dalekowzroczności gałka oczna jest krótka. Obraz powstaje za siatkówką. Osoby z wadą dalekowzroczności mają problemy z widzeniem przedmiotów blisko lub daleko i blisko położonych. 

U osób z astygmatyzmem jest nierówna krzywizna rogówki lub soczewki. Na siatkówce powstaje obraz niepunkotwy, niewyraźny. Widzenie jest niewyraźne niezależnie od odległości. Dodatkowo warto podkreślić, że widzenie jest niewyraźne podczas prowadzenia auta nocą. 


Wada wzroku może być korygowana poprzez okulary korekcyjne, szkła kontaktowe bądź operacyjnie.

Soczewki a wada wzroku

Soczewki odgrywają istotną rolę w przypadku poprawienia naszego komfortu widzenia. Odpowiednio dobrane do wady wzroku utrzymują zdrowie naszych oczu w odpowiedniej kondycji. 

Przy problemie krótkowzroczności okulary lub soczewki kontaktowe są wklęsłe, rozpraszające, tzw. minusy.

Osoby z dalekowzrocznością korzystają z okularów lub soczewek kontaktowych wypukłych, skupiających, tzw. plusy.  

Przy astygmatyzmie okulary lub soczewki kontaktowe są cylindryczne.

Starczowzroczność zaburzenia akomodacji 

Starczowzroczność powstaje na skutek zmniejszania się elastyczności soczewki i objawia się złym widzeniem z bliska. Występuje niezależnie od wad refrakcji, czyli krótkowzroczności czy nadwzroczności.

Korygują ją soczewki skupiające, oznaczane znakiem plus (+). Elastyczność soczewki zmniejsza się z wiekiem. Już około 40. roku życia widzenie z bliska jest tym mniej wyraźne, im bliżej oka znajduje się oglądany obiekt.

Istotne jest dbanie o nasz wzrok w każdym wieku.

Wada wzroku o czym pamiętać 

Każda z wad wzroku może pogłębiać się z wiekiem dlatego bardzo ważne są: 

  • regularne wizyty u okulisty i optometrysty, 
  • stosowanie odpowiednich soczewek korekcyjnych, 
  • higiena oczu, 
  • zbilansowana dieta. 

 

Dowiedz się więcej

Dolegliwości ze strony narządu wzroku u pracowników biurowych zatrudnionych na komputerowych stanowiskach pracy

http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/2011/mp_1-2011_mkowalska.pdf

Samoocena procesu widzenia a wyniki badań ostrości wzroku wśród studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

http://phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-2-280.pdf

Aktualne problemy w rozpoznawaniu i leczeniu ostrego i wysiękowego zapalenia ucha środkowego

http://medpr.imp.lodz.pl/Znaczenie-stanu-narzadu-wzroku-dla-kierowcy,457,0,2.html

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 11.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023