Kleszcze. Informacje w pigułce [INFOGRAFIKA]

Co roku powraca problem kleszczy i zagrożenia przenoszonymi przez nie chorobami. Wbrew pozorom nie dotyczy on wyłącznie osób wędrujących po lasach. Kleszcze, niewielkie pajęczaki należące do podgromady roztoczy, czują się dobrze również w miastach, w pobliżu naszych domów. Dowiedz się, jak rozwija się kleszcz, kiedy przypada w Polsce jego aktywność i gdzie żyje i jak należy się przed nim chronić.

Kleszcze w Polsce są powszechne, a choroby przez nie przenoszone są niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko ukłucia przez kleszcza, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tych niebezpiecznych pajęczaków, poznać miejsca występowania kleszczy oraz wiedzieć, kiedy jest sezon na kleszcze.

Cykl rozwojowy kleszczy

Cykl rozwojowy kleszcza może trwać od kilku miesięcy do kilku lat i składa się z czterech stadiów: jaja, larwy, nimfy i postaci dorosłej kleszcza – imago. Po opuszczeniu jaja larwa musi posilić się krwią zwierzęcia lub człowieka. To samo dotyczy nimfy i postaci dorosłej. Można więc przyjąć, że każdy dorosły osobnik kleszcza, który bierze udział w procesie rozmnażania, miał co najmniej trzech żywicieli. Jeśli któryś z nich chorował lub był nosicielem drobnoustrojów albo pierwotniaków chorobotwórczych, kleszcz staje się dla nich pośrednikiem (wektorem). Posilając się krwią następnego żywiciela, może wprowadzić patogen do jego organizmu.

Kleszcz stadia rozwojowe

Zobacz wideo, jak wyciągnąć kleszcza.

Siedliska kleszczy

Kleszcze lubią miejsca, w których zmienia się charakter roślinności: obrzeża lasów, łąk, polan. Migrują na znaczne odległości, korzystając z mimowolnej pomocy żywicieli. Kleszcze przyczepione do skóry psa mogą podróżować z lasu w okolice zamieszkane przez ludzi. Można je spotkać w miastach: w parkach, na łąkach. Osobniki w różnym stadium rozwoju wspinają się na rośliny o wysokości od 30 cm (larwy), około 1 m (nimfy) do około 1,5 metra w przypadku osobników dorosłych i tam oczekują na żywiciela.

Kleszcz miejsca występowania

Gdzie są kleszcze?

Powszechnie uważa się, że kleszcze spadają z drzewa, wyczuwając obecność potencjalnego gospodarza. W rzeczywistości kleszcze znajdują schronienie na dolnej powierzchni liści i gałęzi, a zwierzę albo człowiek strąca je, przechodząc w pobliżu. Ślina kleszczy zawiera substancje o działaniu znieczulającym, więc można przeoczyć moment ukłucia i odkryć kleszcza dopiero wtedy, kiedy solidnie najedzony powiększy swoją objętość. Ma w tym względzie spore możliwości, bo objętość sytego osobnika może wzrastać nawet 120-krotnie.

Aktywność kleszczy

Kleszcze są aktywne w okresie, kiedy temperatura gleby przekracza +5 – +7 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, w Polsce można się spodziewać, że kleszcze zaczną być aktywne na przełomie marca i kwietnia. Pierwsze maksimum aktywności kleszczy nastąpi w maju–czerwcu, drugie we wrześniu–październiku. Aktywność kleszcza ustanie na przełomie października i listopada. Jeśli warunki meteorologiczne są korzystne, to również poza tym okresem można spotkać żerujące kleszcze.

Kleszcz czas aktywności

W jakiej temperaturze ginie kleszcz?

Jaja i larwy kleszczy nie przeżywają spadków temperatury przekraczających -7 stopni. Łagodne zimy i wilgotne lata sprzyjają rozwojowi populacji kleszczy, ponieważ przeżywa je wiele osobników.

Kleszcze jak wyglądają?

Kleszcze jak wyglądają?

Dowiedz się więcej:

Borelioza - objawy, przyczyny, leczenie

Kleszczowe zapalenie mózgu - pod ochroną szczepionki

Choroby odkleszczowe: kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 29.03.2019
Data ostatniej aktualizacji 03.04.2024