Barbara Wiśniewska
Barbara Wiśniewska

Doktor nauk medycznych w zakresie nauk biologicznych w specjalności psychologia kliniczna, specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Wykładowca w niepublicznych uczelniach wyższych (zajęcia w ramach studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych m.in. z psychologii klinicznej, rewalidacji, oligofrenopedagogiki, podstaw psychiatrii i psychopatologii, neurofizjologii, psychologii rozwojowej, wychowawczej, psychoprofilaktyki uzależnień, metodyki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metod i szkół psychoterapii).

W pracy klinicznej zajmuje się problematyką psychospołecznych aspektów funkcjonowania pacjentów z wadą słuchu, chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, ze schorzeniami centralnego układu nerwowego, np. leczonych z powodu padaczki, migreny, z zespołem ADHD, wymagających diagnozy neuropsychologicznej w zakresie procesów poznawczych z powodu organicznego uszkodzenia c.u.n, zaburzeń  psychicznych, wykluczonych.

Autorka publikacji w czasopismach naukowych i wydawnictwach monograficznych, wykonawca projektów badawczych, których wyniki były prezentowane na ponad 120 zjazdach, kongresach, konferencjach m.in. w Wiedniu, Berlinie, Budapeszcie, Paryżu, Madrycie, Lizbonie, Helsinkach, Rodos, Filadelfii.

Wybrane publikacje w Medicover: