Niepokój może objawiać się m.in. jako: uczucie dyskomfortu, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, przyspieszona praca serca, duszność, drżenie rąk, zawroty głowy czy nadmierne pocenie się, problemy ze snem, fizyczne napięcie, rozdrażnienie.

Wiąże się niekiedy z trudnymi doświadczeniami z przeszłości lub dzieciństwa, obecną sytuacją życiową, problemami ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, przyjmowaniem narkotyków lub leków. Często jest wynikiem stresu związanego np. ze zmianami zawodowymi, chorobą kogoś bliskiego czy ważną rocznicą.

Gdy potrafimy zapanować nad niepokojem, jest nieszkodliwy. Jeśli jednak jest związany z odczuwaniem silnego lęku, może być konsekwencją chorób na tle psychicznym, np. depresji bądź zaburzeń nerwicowych.

Jeżeli stan niepokoju utrzymuje się dłużej i jest nasilony (nawet gdy stresujący moment dawno minął) lub uniemożliwia nam wypełnianie obowiązków, należy skontaktować się ze specjalistą. Taki stan może już świadczyć o poważnych zaburzeniach lękowych.

Niepokój przyczyny

Niepokój, który nie ma wyraźnej przyczyny, może być objawem depresji.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.