O drżeniu rąk mówimy wtedy, gdy mamy kłopot z utrzymaniem dłoni nieruchomo w pozycji wyprostowanej przed sobą. Jest mimowolne i rytmiczne. Dłonie mogą drżeć tylko nieznacznie i nie utrudniać codziennego funkcjonowania.

Bywa jednak, że ręce trzęsą się tak mocno, iż uniemożliwiają wiele czynności, np. jedzenie zupy łyżką czy pisanie długopisem. Drżenie rąk pojawia się zwykle u osób starszych.

Nie zawsze drżenie rąk świadczy o poważnej chorobie. Czasem powodem jest przeciążenie dłoni, przemęczenie po wysiłku fizycznym. Wtedy wystarczy odpoczynek. Drżenie rąk może mieć też podłoże emocjonalne, np.  przyczyną może być stres związany z wygłaszaniem przemówienia. 

Drżenie ustępuje, gdy znika źródło stresu. Drżenie rąk bywa też dziedziczone genetycznie i nie wiąże się z chorobą albo jest skutkiem schorzenia uwarunkowanego mutacją genetyczną, związanego z gromadzeniem się miedzi w komórkach wątroby (choroba Wilsona).

Drżenie rąk może być też spowodowane:

  • nadmierną ilością spożytej kofeiny,
  • niedoborem magnezu czy witaminy B12,
  • przyjmowaniem niektórych leków (np. niektórych leków psychiatrycznych, przeciwpadaczkowych, przeciwastmatycznych i immunosupresyjnych),
  • brakiem odpowiedniej ilości snu,
  • niskim stężeniem glukozy we krwi z powodu cukrzycy lub głodu. 

Drżenie rąk po alkoholu może być oznaką kaca, ale niekiedy także poważniejszego uzależnienia. Może wystąpić także po narkotykach (np. amfetaminie) czy innych substancjach uzależniających. Ważne jest ustalenie źródła dolegliwości. 

Jeśli drżenie rąk (drżenie dłoni) jest spowodowane np. problemami neurologicznymi, wymagane jest już leczenie głównego schorzenia. Szczególnie niepokojące jest u osób w młodym wieku.

Drżenie rąk (drżenie dłoni) przyczyny

Choroba Parkinsona jest jedną z przyczyn drżenia rąk.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.