Optometrysta czy okulista – kogo należy wybrać?

Optometrysta i okulista to specjaliści od zdrowia oczu. Każdy z nich specjalizuje się jednak w nieco innym obszarze. Odpowiedź na pytanie, kim jest optometrysta i kim okulista, wynika ze zrozumienia różnicy między tymi zawodami.
Okulista to choroby oczu, optometrysta - problemy ze wzrokiem

Kto to jest okulista?

Okulista to lekarz, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu, np. zaćmy, jaskry, schorzeń siatkówki czy przedniego odcinka oka (zapalenia rogówki, spojówki, etc.). Posiada uprawnienia do przepisywania lekarstw oraz przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.

Ma kompletną wiedzę na temat doboru korekcji optycznej wad refrakcji. Kompetencje okulistów są rozszerzone względem wiedzy optometrystów o edukację medyczną, którą uzyskują na wieloletnich studiach medycznych.

Pierwsza pisemna wzmianka o operacji okulistycznej (usunięcie ropnia worka łzowego) pochodzi z Kodeksu Hammurabiego, spisanego ok. 1772 p.n.e.

Kim jest optometrysta?

Optometrysta to specjalista w zakresie ochrony zdrowia, skupiony na rozwiązywaniu problemów wzroku. W przeciwieństwie do lekarza okulisty, optometrysta może badać tylko wzrok. Nie zdiagnozuje choroby, nie wyjmie z oka ciała obcego ani nie wykona zabiegów chirurgicznych na gałce ocznej.  

Optometrysta jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór soczewek kontaktowych, a także edukację pacjenta w zakresie higieny pracy układu wzrokowego. Ponadto, w ramach poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji, optometrysta prowadzi z pacjentem ćwiczenia wzrokowe lub skupia się np. na dopasowaniu indywidualnych soczewek kontaktowych, czy doborze pomocy optycznych u pacjentów słabo widzących.

Wszelkie zaburzenia optyki oczu, złe skoordynowanie ruchu gałek ocznych, ograniczona praca akomodacji to podstawowe nieprawidłowości, którymi zajmuje się optometrysta.

Do zadań optometrysty należy przede wszystkim:

  • zbadanie kondycji układu wzrokowego pod względem wady wzroku,
  • dopasowanie odpowiednich szkieł optycznych,
  • wypisanie recepty okularowej.

Kiedy okulista jest konieczny?

Wiele dolegliwości związanych z układem wzrokowym jest przede wszystkim spowodowanych nieskorygowanym lub niepoprawnie skorygowanym błędem refrakcji. Konsultacja optometrysty powinna wykluczyć tę możliwość.

Gdy okaże się, że pomoc optometrysty jest niewystarczająca, a zastosowanie pomocy wzrokowych nie przynosi pożądanej ulgi, uzupełnienie badań optometrycznych wizytą u okulisty jest konieczne.

Do okulisty warto się również udać w przypadku uciążliwego bólu oczu, zapalenia spojówek, urazu oka, niepokojących zmian w okolicach oczu, a także gorszego widzenia mimo noszenia soczewek bądź okularów.

Okulista czy optometrysta?

Sprawdź w przypadku jakich problemów udać się do właściwego specjalisty:

Data dodania 26.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 22.02.2019