Optometrysta i okulista to specjaliści od zdrowia oczu. Każdy z nich specjalizuje się jednak w nieco innym obszarze. Odpowiedź na pytanie, kim jest optometrysta i kim okulista, wynika ze zrozumienia różnicy między tymi zawodami.

Okulista kto to?

Okulista to lekarz, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu, np. zaćmyjaskry, schorzeń siatkówki czy przedniego odcinka oka (zapalenia rogówki, zapalenie spojówki, etc.). Posiada uprawnienia do przepisywania lekarstw oraz przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.

Ma kompletną wiedzę na temat doboru korekcji optycznej wad refrakcji. Kompetencje okulistów są rozszerzone względem wiedzy optometrystów o edukację medyczną, którą uzyskują na wieloletnich studiach medycznych.

Pierwsza pisemna wzmianka o operacji okulistycznej (usunięcie ropnia worka łzowego) pochodzi z Kodeksu Hammurabiego, spisanego ok. 1772 p.n.e.

Optometrysta kto to?

Optometrysta to specjalista w zakresie ochrony zdrowia, skupiony na rozwiązywaniu problemów wzroku. W przeciwieństwie do lekarza okulisty, optometrysta może badać tylko wzrok. Nie zdiagnozuje choroby, nie wyjmie z oka ciała obcego ani nie wykona zabiegów chirurgicznych na gałce ocznej.  

Optometrysta jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór soczewek kontaktowych, a także edukację pacjenta w zakresie higieny pracy układu wzrokowego. Ponadto optometrysta prowadzi z pacjentem ćwiczenia wzrokowe. Czasem skupia się np. na dopasowaniu indywidualnych soczewek kontaktowych lub doborze pomocy optycznych u pacjentów słabo widzących.

Wszelkie zaburzenia optyki oczu, złe skoordynowanie ruchu gałek ocznych, ograniczona praca

Optometrysta zadania

akomodacji to podstawowe nieprawidłowości, którymi zajmuje się optometrysta.

Do zadań optometrysty należy przede wszystkim:
  • zbadanie kondycji układu wzrokowego pod względem wady wzroku,
  • dopasowanie odpowiednich szkieł optycznych,
  • wypisanie recepty okularowej.

Okulista kiedy jest konieczny?

Wiele dolegliwości związanych z układem wzrokowym jest przede wszystkim spowodowanych nieskorygowanym lub niepoprawnie skorygowanym błędem refrakcji. Konsultacja optometrysty powinna wykluczyć tę możliwość.

Gdy okaże się, że pomoc optometrysty jest niewystarczająca, a zastosowanie pomocy wzrokowych nie przynosi pożądanej ulgi, wizyta okulisty jest konieczna.

Do okulisty warto się również udać w przypadku:

  • uciążliwego bólu oczu,
  • zapalenia spojówek,
  • urazu oka,
  • niepokojących zmian w okolicach oczu,
  • a także gorszego widzenia mimo noszenia soczewek bądź okularów.

Okulista czy optometrysta?

Sprawdź w przypadku jakich problemów udać się do właściwego specjalisty:

Dowiedz się więcej:

Model zawodu optometrysty w Polsce

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-ca8b3734-cf36-4768-a32a-8518f9e636a9/content/partContents/d67e9905-9b8e-3e59-b8ad-757fef0bebe4

Wpływ pracy wzrokowej na film łzowy i stopień zmęczenia oczu

http://cybra.p.lodz.pl/Content/9147/Medycyna_Pracy_2010_T_61_nr_5_(527-535).pdf

Nagłe pogorszenie ostrości wzroku jako pierwszy objaw białaczki

https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/10207/8707

Ostry dyżur okulistyczny - analiza przyczyn zgłoszeń pacjentów, stawianych rozpoznań oraz postępowania

http://www.jms.ump.edu.pl/uploads/2006/2/136_2_75_2006.pdf

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.