Badania genetyczne na raka jajnika

Jeśli w twojej rodzinie ktoś miał raka jajnika, ponosisz większe ryzyko zachorowania. Nowotwór rozwija się „po cichu”, nie dając charakterystycznych objawów. Z tego powodu zwykle wykrywa się go dopiero w zaawansowanym stadium, gdy szanse wyleczenia są niewielkie. Zrób badanie genetyczne oceniające to ryzyko, abyś mogła zastosować odpowiednią profilaktykę.
Jaki test genetyczny na raka jajnika?
Jaki test genetyczny na raka jajnika?

Kiedy zrobić badania w kierunku raka jajnika

Niestety, nie ma badań przesiewowych, które mogłyby wykrywać chorobę na wczesnym etapie. Diagnoza jest zazwyczaj kwestią przypadku. Choć z wiekiem zwiększa się ryzyko nowotworu, diagnozowany jest on też u dwudziestokilkulatek, a nawet u młodszych kobiet.

Metodą oceny ryzyka wystąpienia raka jajnika jest wywiad rodzinny i badanie genetyczne sprawdzające obecność mutacji w genie nazywanym BRCA. Szacuje się, że w Polsce około 100 tys. kobiet jest nosicielkami mutacji genu BRCA1, który znacznie to ryzyko podwyższa.

Zdiagnozowanie takiej mutacji oznacza konieczność częstszych badań ginekologicznych, a w przypadku dużego ryzyka, zwłaszcza, jeśli kobieta nie planuje więcej dzieci, rozważa się też profilaktyczne usunięcie jajników.

Angelina Jolie a rak jajnika

Nowotwory zabiły moją matkę, babcię i ciotkę. Teraz wiem, że moje dzieci nigdy nie będą musiały powiedzieć: mama zmarła na raka jajnika

– powiedziała Angelina Jolie po operacji profilaktycznego usunięcia jajników, której się poddała w 2015 r..

Aktorka zdecydowała się na tak drastyczny krok, ponieważ wykryto u niej mutację genu BRCA1. To jedyna skuteczna profilaktyka raka jajnika u pań, które są genetycznie obciążone tą chorobą.

Badanie genetyczne powinna też zrobić sobie kobieta, u której wykryto ten nowotwór. Obecność mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2 u chorej to sygnał dla członków jej rodziny, że muszą wykonać badania genetyczne. Pozytywny wynik oznacza podniesienie czujności onkologicznej – częstsze badania oraz rozważenia zastosowania profilaktycznych zabiegów usunięcia jajników i piersi.

Testy genetyczne na raka jajnika

Testy genetyczne należy wykonać  w placówce, gdzie badania przeprowadzane są z krwi, a wyniki opisywane przez lekarza, który ustala indywidualny plan profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów.

Trzeba również pamiętać, że zapis materiału genetycznego to wrażliwe informacje medyczne, dlatego placówka powinna gwarantować odpowiednie ich zabezpieczenie.

Testy genetyczne rekomendowane są szczególnie osobom, u których w rodzinie wystąpiły rak:

Zalecane są one też, jeśli u najbliższych krewnych potwierdzono obecność mutacji któregoś z genów zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwór.

Testy poleca się też wszystkim, którzy chcą wykryć możliwe predyspozycje genetyczne do zachorowania, aby podjąć wczesną profilaktykę.


Inne badanie pomocne w wykryciu choroby nowotworowej jajników to marker nowotworowy CA 125. Zalecane jest m.in. w przypadku wystąpienia mutacji BRCA1 i BRCA2.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 01.03.2018
Data ostatniej aktualizacji 20.12.2022