Według specjalistów leczenie pompą insulinową jest najwygodniejszą formą terapii cukrzycy typu 1, umożliwiającą naśladowanie fizjologicznego wydzielania insuliny z trzustki. Szczególnie zalecane pacjentom o nieuregulowanym trybie życia, zmiennej aktywności fizycznej i zmiennej diecie.

Ważne jest jednak dokładne zapoznanie się ze specyfiką urządzenia oraz szeroka wiedza na temat jego użytkowania i prowadzenia insulinoterapii za jej pomocą.

Proponowany pobyt w oddziale pozwala na zmianę sposobu leczenia cukrzycy, niezbędną diagnostykę określającą stopień wyrównania metabolicznego, edukację diabetologiczną w zakresie użytkowania pompy, zasad insulinoterapii oraz dalszego prowadzenia leczenia i diety.

Po pobycie szpitalnym w ramach pakietu Pacjent uzyskuje również możliwość stałej kontroli nowej formy insulinoterapii przez prowadzącego diabetologa.

Cena pakietu 2 800 PLN, obejmuje badania, konsultacje i 24 godzinny pobyt dziecka na oddziale.

Lekarz realizujący program diagnostyczny: dr Monika Lech