Koronarografia

W pracowni wykonujemy badania hemodynamiczne (koronarografię) i zabiegi na naczyniach wieńcowych (angioplastykę) w trybie planowym oraz w trybie ostrego dyżuru.

Jest to inwazyjne badanie diagnostyczne tętnic wieńcowych polegające na wprowadzeniu cewnika do ujścia tętnicy wieńcowej i podaniu przez niego kontrastu z jednoczesnym prześwietleniem serca promieniami rentgena. Badanie umożliwia dokładną ocenę stanu tętnic wieńcowych oraz określenie miejsca i stopnia ich zwężenia. Uwidocznienie zmian w naczyniach w trakcie koronarografii pozwala na właściwe zaplanowanie dalszego leczenia choroby wieńcowej za pomocą metod inwazyjnych: angioplastyki lub operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (tzw. by-passów). Badanie trwa zwykle 30-45 minut. Wykonywane jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłucia tętnicy (promieniowej lub rzadziej udowej), przez którą wprowadza się cewnik.