Pracownia Echokardiografii

Pracownia Echokardiograficzna w Szpitalu Medicover wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie badań ultrasonograficznych serca zarówno przezklatkowych, jak i przezprzełykowych. Echokardiografia znajduje zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia m.in. takich schorzeń jak:

• choroba wieńcowa
• zawał serca i powikłania po zawale serca
• niewydolność serca
• kardiomiopatie
• wady serca: wrodzone i nabyte
• nadciśnienie tętnicze
• nadciśnienie płucne
• choroby aorty