Szczepienia. Dlaczego są tak ważne?

Grypa, ospa wietrzna, gruźlica, tężec, błonica, krztusiec, świnka, odra, różyczka, wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, choroba meningokokowa, choroby wywołane pneumokokami, wirusem HPV lub rotawirusami, ale także cholera, żółta gorączka – to zaledwie kilka przykładów z wielu znanych nam chorób zakaźnych, którym możemy zapobiegać poprzez szczepienia.
Szczepić czy nie szczepić?

Z powodu chorób zakaźnych umiera na świecie wiele milionów osób – również w krajach tzw. rozwiniętych – charakteryzują się bowiem łatwością przenoszenia wśród ludzi. Wywoływane są przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze. Choroby zakaźne stanowią duże zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych lub chorych przewlekle.

Ważne szczepionki

Niektóre z tych chorób objęte są obowiązkowymi szczepieniami.

W Polsce obowiązkowe szczepienia dla dzieci to:

Inne szczepienia są szczepieniami zalecanymi, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Szczepionki wspierają naszą odporność i chronią przed zachorowaniem. Są to specjalne preparaty zawierające żywe, o obniżonej zjadliwości (atenuowane) lub zabite drobnoustroje oraz substancje wspomagające. Po wstrzyknięciu lub podaniu doustnym stymulują wytworzenie skutecznej ochrony (przeciwciał i komórek odpornościowych) przeciwko tym drobnoustrojom, ale nie wywołują objawów choroby.

Kalendarz szczepień

Szczepienia dla dzieci i dorołych

Corocznym ważnym szczepieniem dla dzieci i osób dorosłych jest szczepienie przeciwko grypie, które chroni przed zachorowaniem na grypę i powikłaniami pogrypowymi.

Warto pamiętać o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, które zabezpiecza przed zachorowaniem na WZW A i B, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko rozwoju marskości i raka wątroby.

Szczepienia dla dzieci

Dzieciom w pierwszych miesiącach życia zaleca się szczepienie przeciwko rotawirusom (ochrona przed ciężką biegunką, wymagającą niekiedy pobytu w szpitalu).

Szczepienia dla dziewczynek

Dziewczynki, które  ukończyły 9. rok życia warto zaszczepić przeciwko wirusowi HPV, szczepienie to chroni bowiem przed niebezpiecznym nowotworem szyjki macicy, odbytu oraz przed brodawkami narządów płciowych.

Szczepienia dla dorosłych

Wszystkim dorosłym, zaleca się podawanie przypominających dawek szczepionki przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi raz na 10 lat.

Szczepienia dla osób po 50. roku życia

Dla osób po 50. roku życia zaleca się szczepienie przeciwko pneumokokom (ochrona m.in. przed zapaleniem płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, a także przed sepsą wywołanymi zakażeniami pneumokokowymi).

Szczepienia dla dzieci i osób po 65. roku życia

Dorośli po 65. roku życia oraz dzieci, szczególnie te najmłodsze, powinni się zaszczepić przeciwko meningokokom. Szczepionka ta daje ochronę przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami sepsy meningokokowej.

Szczepienia – zarówno obowiązkowe, jak i zalecane – to najlepszy i najbezpieczniejszy  sposób zapobiegania wielu poważnym chorobom, a także ewentualnym powikłaniom pochorobowym. To swego rodzaju polisa na zdrowe życie, w którą warto się zaopatrywać już od najmłodszych lat. 

Dowiedz się więcej na temat szczepień dla dorosłych. 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 05.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 23.09.2022