Antygen CA 72-4 jest markerem wykorzystywanym w diagnostyce chorób nowotworowych, szczególnie w przypadku raka żołądka. Wzrost jego stężenia w surowicy krwi może wystąpić także u osób z innymi nowotworami, takimi jak np.: rak jajnika, płuca, jelita grubego, piersi, trzustki czy przełyku. Cena zależy od tego, w jakim mieście zostanie wykonany pomiar diagnostyczny. 

 

Spis treści

 1. Co to jest?
 2. Wskazania do badania
 3. Przebieg i przygotowanie do badania
 4. Wynik badania i norma

Co to jest antygen nowotworowy CA 72-4?

Markery nowotworowe to substancje o różnej strukturze oraz pochodzeniu biologicznym, które pomagają w diagnostyce nowotworów, określeniu stopnia zaawansowania choroby, a także w doborze odpowiedniej terapii. Często mają również znaczenie prognostyczne.

Markerem przydatnym w diagnostyce oraz monitorowaniu pacjentów z rakiem żołądka jest antygen CA 72-4. Glikoproteina ta praktycznie nie występuje w tkankach prawidłowych, a jej stężenie nieznacznie wzrasta w stanach zapalnych. Zawartość markera w surowicy krwi ściśle koreluje ze stopniem zaawansowania choroby, a także może świadczyć o obecności przerzutów do węzłów chłonnych czy wątroby.

Oznaczenie CA 72-4 przydatne może być również w kontrolowaniu procesu terapeutycznego oraz ocenie jego skuteczności. Ponadto, marker ten wykazuje właściwości prognostyczne - wzrost jego poziomu zaobserwowano u pacjentów z nawrotem choroby nowotworowej na około 1-4 miesiące przed wystąpieniem objawów klinicznych oraz zmian w badaniach radiologicznych.

Antygen ten posiada niską swoistość narządową. Oznacza to, że podwyższone jego wartości występować mogą również w przypadku innych chorób nowotworowych, m.in. raka przełyku, piersi czy jajnika. Nie wykazano także zależności pomiędzy poziomem tego parametru, a typem histopatologicznym nowotworu.

Wskazania do wykonania badania CA 72-4

W przypadku nowotworów bardzo ważne jest, aby zostały one jak najszybciej zdiagnozowane. Dlatego, kiedy wystąpią niepokojące objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który zleci odpowiednie badania. Do symptomów raka żołądka zalicza się m.in.:

 • przewlekłe zmęczenie,
 • uczucie sytości, które pojawia się nawet po zjedzeniu niewielkiego posiłku,
 • nawracające nudności,
 • wzdęcia i niestrawność,
 • bóle brzucha,
 • wymioty,
 • niezamierzona utrata masy ciała.

Przebieg i przygotowanie do badania CA 72-4

Oznaczenie poziomu 72-4 wykonywane jest z próbki krwi pobranej z żyły pacjenta. Do badania nie trzeba przygotowywać się w żaden szczególny sposób.

Wynik badania i norma. Prawidłowe stężenie CA 72-4

Wynik dostępny jest w ciągu 2 dni roboczych. Zakres wartości referencyjnych dla CA 72-4 we krwi może się różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonywane jest oznaczenie. Zwykle wartość nie powinna przekraczać 6,9 U/ml. Każdy uzyskany wynik powinien zostać skonsultowany z lekarzem w celu dalszego rozpoznania.


Powiązane badania

 • Badaniem służacym rozpoznaniu nowotworu przewodu pokarmowego (w tym żoładka, raka trzustki czy jelita grubego) jest również poziom markera CA 19-9 we krwi oraz CEA (ma jednak stosunkowo niewielką czułość na początku procesu nowotworowego)
 • Diagnostykę nowotworu żołądka może wspomagać również CA 125 

Źródło

Prognostic-value-of-preoperative-CEA-CA-19-9-CA-72-4-and-AFP-levels-in-gastric-cancer.pdf (researchgate.net)