Acard

lek-acard
 1. Acard co to jest
 2. Dawkowanie Acard
 3. Skutki uboczne leku
 4. Interakcje z alkoholem
 5. Acard w ciąży i okresie laktacji
 6. Środki ostrożności
 7. Interakcje z innymi lekami

Acard co to jest

Acard to lek przeciwzakrzepowy w postaci tabletek dostępny bez recepty. Preparat można nabyć w 3 wielkościach dawek:

 • tabletki dojelitowe 75 mg,
 • tabletki dojelitowe 150 mg,
 • tabletki 300 mg.

Substancją czynna leku jest kwas acetylosalicylowy - enzym, który pozwala zahamować agregację, czyli zlepianie się płytek krwi. Kwas acetylosalicylowy w krótkim czasie jest metabolizowany do łatwo wiążącego się z osoczem kwasu salicylowego.

Wskazania do stosowania

Wskazania do przyjmowania Acard 75 mg oraz Acard 150 mg stanowią:

 • choroba niedokrwienna serca;
 • niestabilna choroba wieńcowa;
 • świeżo przebyty zawał serca lub jego podejrzenie;
 • zapobieganie zawałowi serca u pacjentów znajdujących się w grupie dużego ryzyka oraz prewencja wtórna u pacjentów, którzy przebyli zawał serca;
 • niedawno przebyty zabieg wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych oraz angioplastyka wieńcowa;
 • zarostowa miażdżyca tętnic obwodowych;
 • profilaktyka napadów przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) oraz profilaktyka udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z TIA;
 • leczenie wspomagające po udarze niedokrwiennym mózgu u osób z TIA;
 • profilaktyka zakrzepicy naczyń wieńcowych u osób z licznymi czynnikami ryzyka;
 • zapobieganie zatorowi płucnemu i zakrzepicy żylnej u osób długotrwale unieruchomionych.

Tabletki Acard 300 mg stosuje się podczas trwającego zawału mięśnia sercowego lub przy jego podejrzeniu.

Przeciwwskazania

Leku w żadnej z dostępnych dawek nie należy stosować, jeżeli u pacjenta występują poniższe czynniki:

 • uczulenie na składniki preparatu lub inne salicylany;
 • reakcja alergiczna w przeszłości, tzw. astma aspirynowa na inne salicylany o działaniu podobnym do kwasu acetylosalicylowego lub na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) -  objawy obejmują zapalenie błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli, wstrząs;
 • ciąża w III trymestrze;
 • zaburzenia krzepnięcia krwi;
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy;
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek;
 • przyjmowanie równocześnie metotreksatu w ilości 15 mg na tydzień lub więcej.

Ponadto przeciwwskazania do przyjmowania tabletek Acard 150 mg stanowią ciężka niewydolność serca, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz dna moczanowa, a tabletek 300 mg – ciężka niewydolność serca, krwawienia w układzie pokarmowym lub z innych narządów oraz stany zapalne.

Ograniczeniem do przyjmowania kwasu acetylosalicylowego jest także wiek pacjenta. Nie należy stosować Acard 75 mg u dzieci poniżej 12 roku życia. Tabletki 150 mg oraz 300 mg są przeciwwskazane u dzieci oraz młodzieży przed ukończeniem 16 lat. U młodych pacjentów może wystąpić skutek uboczny leku w postaci zespołu Reye'a. Ta rzadka choroba może doprowadzić nawet do uszkodzeń wątroby i mózgu.

Skład preparatu

1 tabletka dojelitowa Acard 75 mg zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa.
Skład otoczki: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, dwutlenek tytanu E 171, krzemionka koloidalna bezwodna, wodorowęglan sodu, laurylosiarczan sodu, cytrynian trietylu, emulsja antypienna.

1 tabletka Acard 300 mg zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza sproszkowana, celuloza mikrokrystaliczna.

Dawkowanie Acard

W leczeniu chorób układu krążenia oraz w profilaktyce zaleca się 1 tabletkę Acard 75 mg lub 150 mg raz na dobę. Wielu pacjentów zastanawia się, kiedy brać lek Acard, rano czy wieczorem? Producent nie wskazuje konkretnej pory dnia. Zgodnie z ulotką tabletki należy przyjmować po posiłku, połykając w całości.

Acard na zawał serca lub w jego podejrzeniu należy zastosować jak najszybciej po zauważeniu niepokojących objawów. Wówczas należy przyjąć 1 tabletkę 300 mg dokładnie ją rozgryzając - przyspiesza to wchłanianie leku.

Skutki uboczne leku

Po zażyciu leku mogą wystąpić skutki uboczne. Rzadko lub bardzo rzadko zdarzały się działania niepożądane leku, które wymagały natychmiastowej pomocy medycznej. Koniecznie trzeba odstawić preparat i jak najszybciej uzyskać pomoc lekarza, jeśli pojawią się:

 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek – mogą obejmować np.: obrzęk twarzy, powiek, warg, języka i krtani (powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu), zaburzenia oddychania, znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca;
 • krwawienia lub krwotoki – objawy to np. czarne stolce w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego, bladość i osłabienie w wyniku niedokrwistości spowodowanej krwotokiem.

Często u osób stosujących kwas acetylosalicylowy pojawiały się: bóle brzucha, nudności, wymioty, zgaga.

Rzadko po zażyciu leku odnotowano: stany zapalne dotyczące żołądka i jelit, wrzody żołądka i/lub dwunastnicy, zaburzenia czynności wątroby o charakterze przemijającym.

Rzadko lub bardzo rzadko zgłaszano wymienione wyżej poważne krwotoki i krwawienia obejmujące m.in.:

 • krwotok mózgowy – pojawiał się zwłaszcza u osób przyjmujących jednocześnie preparaty hamujące krwawienie lub chorujących na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego – charakterystycznym objawem są stolce o czarnej barwie,
 • wywołaną krwotokami niedokrwistość z niedoboru żelaza lub niedokrwistość spowodowaną utratą krwi – u pacjentów pojawia się bladość powłok skórnych i osłabienie.

Bardzo rzadko lek Acard powodował wspomniane wcześniej ciężkie reakcje alergiczne (w tym również wstrząs anafilaktyczny), spadek poziomu glukozy we krwi oraz zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci zgłaszali także inne działania niepożądane, których częstość nie została ustalona. Te skutki uboczne obejmowały: reakcje nadwrażliwości (w postaci świądu, wysypki, pokrzywki, obrzęku, zaburzeń serca i oddychania, także astmy), wydłużenie czasu krwawienia, zwiększone ryzyko krwawień, krwiaki, krwotok okołooperacyjny, krwawienia (z dziąseł, nosa, dróg moczowo-płciowych), a także zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania Acard).

Interakcje z alkoholem

Pacjenci poszukują informacji, czy można łączyć Acard z alkoholem? W czasie przyjmowania leku należy powstrzymać się od spożywania napojów wyskokowych. Z informacji zawartych w ulotce wynika, że picie alkoholu podczas stosowania Acard zwiększa ryzyko rozwoju choroby wrzodowej oraz ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego. Może również nasilać występowanie skutków ubocznych leku.

Acard w ciąży i okresie laktacji

Nie należy stosować preparatu Acard W I oraz II trymestrze ciąży. Lek może istotnie zwiększać ryzyko poronienia, a także wystąpienia u dziecka wrodzonych wad serca lub wytrzewień wrodzonych. W III trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania leków z dawką kwasu acetylosalicylowym  powyżej 100 mg na dobę.

Możliwość przyjmowania Acard podczas karmienia piersią zależy od długości terapii i przyjmowanej dawki. Substancja czynna preparatu w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego. Jeśli terapia jest krótkotrwała, a zalecone przez lekarza dawki leku nie są wysokie, zazwyczaj nie jest konieczne przerywanie karmienia piersią w trakcie leczenia. Sytuacja zmienia się, gdy u matki konieczne jest długotrwałe podanie dużej dawki leku. Wtedy należy przerwać karmienie dziecka piersią przed rozpoczęciem terapii.

Środki ostrożności

Niektóre schorzenia mogą zwiększać ryzyko, że przyjmowanie Acard spowoduje wystąpienie działań niepożądanych. Choć przy stosowaniu małych dawek leku takie prawdopodobieństwo jest niewielkie, to zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli u pacjenta występują poniższe czynniki:

 • nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki o działaniu przeciwreumatycznym lub alergia na inne substancje – wówczas Acard można stosować jedynie, jeśli oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko,
 • skłonność do reakcji alergicznych na substancje inne niż kwas acetylosalicylowy,
 • ciężka niewydolność serca - w przypadku Acard 75 mg, dawki 150 mg i 300 mg są przeciwwskazane,
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
 • stwierdzone w wywiadzie wrzody żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego występujące w przeszłości,
 • zażywanie leków zwiększających ryzyko powstawania wrzodów żołądka i/lub dwunastnicy oraz ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego,
 • niedobór enzymu G-6-PD,
 • choroby układu oddechowego o charakterze przewlekłym,
 • astmę oskrzelową,
 • katar sienny z polipami błony śluzowej nosa,
 • zażywanie leków o działaniu zaburzającym homeostazę (np. leki przeciwzapalne lub przeciwzakrzepowe), ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo krwawień.

Ponadto tabletki Acard 300 mg należy stosować ostrożnie również, jeśli u pacjenta występują:

 • niewydolność serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • toczeń rumieniowaty układowy,
 • krwotoki maciczne lub obfite krwawienia miesiączkowe,
 • stosowanie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej,
 • podeszły wiek.

Przed wdrożeniem leku u osób o zwiększonej skłonności do krwawień, np. na skutek hemoflii, niedoboru witaminy K lub przyjmowania leków przeciwzakrzepowych (poza małymi dawkami heparyny) należy dokładnie rozważyć, czy korzyści z zastosowania kwasu acetylosalicylowego

Stosowanie Acard u pacjentów ze zmniejszonych wydalaniem kwasu moczowego może spowodować napad dny moczanowej. Już nawet niewielkie dawki kwasu acetylosalicylowego zatrzymują wydalanie kwasu moczowego.

Jeśli pacjenta czeka zabieg chirurgiczny, to powinien odstawić preparaty z kwasem salicylowym minimum 5 dni przed planowanym terminem operacji. Dotyczy to zwłaszcza zabiegów okulistycznych i otologicznych.

Interakcje z innymi lekami

Środki farmakologiczne, z którymi Acard wchodzi w interakcje to:

 • metotreksat – kwas acetylosalicylowy nasila jego toksyczne działanie, dlatego podczas leczenia zabronione jest przyjmowanie metotreksatu w dawkach ≥15 mg na tydzień. Niższe dawki metotreksatu można stosować w razie konieczności, pamiętając o zachowaniu ostrożności;
 • leki z grupy SSRI – ich połączenie z preparatem podnosi ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (w górnym odcinku);
 • metamizol i ibuprofen – mogą one osłabić hamowanie agregacji płytek krwi przez kwas acetylosalicylowy;
 • pozostałe NLPZ – podczas terapii skojarzonej wzrasta ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenia błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz szkodliwego działania na nerki;
 • glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym (poza hydrokortyzonem wykorzywstywanym w leczeniu zastępczym choroby Addisona) – ich przyjmowanie z Acard zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wrzodów żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawień z przewodu pokarmowego. Ponadto glikokortykosteroidy obniżają stężenie salicylanów we krwi, a po zakończeniu kortykoterapii wzrasta ryzyko przedawkowania salicylanów.
 • leki przeciwcukrzycowe – kwas acetylosalicylowy nasila ich działanie;
 • środki moczopędne – dawki kwasu acetylosalicylowego ≥3 g na dobę osłabiają ich skuteczność;
 • leki nasilające wydalanie kwasu moczowego – Acard osłabia ich działanie przeciwdnawne, a w połączeniu z digoksyną podnosi jej stężenie we krwi;
 • furosemid – kwas acetylosalicylowy może wzmocnić jego toksyczne działanie na słuch;
 • cyklosporyna oraz takrolimus – ich właściwości nefrotoksyczne mogą wzrosnąć podczas terapii skojarzonej z NLPZ;
 • leki przeciwzakrzepowe, np. hemaryna, pochodne kumaryny – kwas acetylosalicylowy może nasilić ich działanie przeciwzakrzepowe;
 • inne leki hamujące agregację płytek krwi oraz leki trombolityczne – ich połączenie z kwasem acetylosalicylowym może zwiększyć zagrożenie krwotokami oraz wydłużeniem czasu krwawienia;
 • inhibitory ACE - dawki kwasu acetylosalicylowego ≥3 g na dobę obniżają ich działanie przeciwnadciśnieniowe;
 • kwas walproinowy – wzmacnia on działanie antyagregacyjne leku, a z kolei Acard podnosi toksyczność kwasu walproinowego.

Dystrybutor na terenie Polski: Polfa Warszawa S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.