Sprawdź wynik badania. Normę wskazują zakresy referencyjne, czyli przedział liczbowy, w którym powinien mieścić się prawidłowy wyniki badań. Wartości mogą różnić się w zależności od laboratorium, które je przeprowadzało, dlatego wynik badania zawsze powinien zinterpretować lekarz.