Badanie stężenia TSH (tyreotropiny) służy do diagnozowania chorób tarczycy.  Hormon TSH wpływa na wydzielanie hormonów tarczycy: T3 i T4 i jest z nimi ściśle powiązany.

Wynik TSH zależy od wielu czynników, w tym wieku i płci pacjenta. Inny poziom TSH jest też u kobiet w ciąży.


Wyniki badania TSH

Orientacyjna norma TSH dla osób dorosłych mieści się w przedziale od 0,4 do 4,0 ml U/l.

Przeczytaj także: co to jest badanie TSH oraz przygotowanie do badania TSH

Wartości referencyjne to przedział liczbowy, w którym powinien się mieścić prawidłowy wynik badania. Analiza wyniku badania polega nie tylko na sprawdzeniu, czy każdy z ocenianych parametrów zawarty jest we wskazanym przez laboratorium zakresie, lecz także na uwzględnieniu m.in. stanu zdrowia pacjenta, jego objawów klinicznych, wyników innych badań diagnostycznych czy przyjmowanych leków.

Dodatkowo wartości te mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonywane jest badanie, ponieważ niektóre parametry mogą być oznaczane przy wykorzystaniu różnych metod.

Pamiętaj! Interpretacja wyników badań zawsze należy do lekarza. To lekarz, biorąc pod uwagę obraz kliniczny pacjenta (wywiad, objawy), ocenia, czy wynik badania jest w normie.