Trójglicerydy (triglicerydy) są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, jednak ich poziom nie powinien być zbyt wysoki, ponieważ pojawia się wówczas ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ale również rozwoju stanu zapalnego trzustki i ostrego zapalenia trzustki. Hipertrigicerydemia jest stwierdzana przy wartości przekraczającej 150 mg/dl.

Wynik badania trójglicerydów

Orientacyjne normy poziomu trójglicerydów w jednostkach mg/dl

  • > 150 mg/dl: wynik prawidłowy,
  • 150‒199 mg/dl: wynik graniczny,
  • 200‒499 mg/dl: poziom wysoki,
  • < 500 mg/dl: poziom bardzo wysoki.

Orientacyjne normy poziomu trójglicerydów w jednostkach mmol/l

  • poniżej 1,69 mmol/l: wynik prawidłowy,
  • 1,69‒2,25 mmol/l : wynik graniczny,
  • 2,26‒5,63 mmol/l: poziom wysoki,
  • powyżej 5,63 mmol/l: poziom bardzo wysoki.

Sprawdź: Triglicerydy badanie

Normy dla triglicerydów

Wartości referencyjne to przedział liczbowy, w którym powinien się mieścić prawidłowy wynik badania. Analiza wyniku badania polega nie tylko na sprawdzeniu, czy każdy z ocenianych parametrów zawarty jest we wskazanym przez laboratorium zakresie, lecz także na uwzględnieniu m.in. stanu zdrowia pacjenta, jego objawów klinicznych, wyników innych badań diagnostycznych czy przyjmowanych leków.

Dodatkowo wartości te mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonywane jest badanie, ponieważ niektóre parametry mogą być oznaczane przy wykorzystaniu różnych metod.

Pamiętaj! Interpretacja wyników badań zawsze należy do lekarza. To lekarz, biorąc pod uwagę obraz kliniczny pacjenta (wywiad, objawy), ocenia, czy wynik badania jest w normie.