Cholesterol HDL nazywany jest „dobrym" cholesterolem i niepokój powinien budzić jego zbyt niski poziom. Stężenie cholesterolu HDL bada się w celu oceny ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym m.in. na miażdżycę.

Normy dla cholesterolu są różne w zależności od płci.

Wynik badania cholesterolu HDL

Orientacyjne normy poziomu cholesterolu HDL w jednostkach mg/dl

  • u mężczyzn prawidłowy poziom cholesterolu HDL powinien wynosić co najmniej 40 mg/dl,
  • u kobiet poziom cholesterolu HDL powinien wynosić co najmniej 50 mg/dl.

Orientacyjne normy poziomu cholesterolu  HDL w jednostkach mmol/l

  • u mężczyzn prawidłowy poziom cholesterolu HDL powinien wynosić co najmniej 1,0 mmol/l,
  • u kobiet prawidłowy poziom cholesterolu HDL powinien wynosić co najmniej 1,3 mmol/l.

Wynik stężenia cholesterolu HDL powinien być oceniany w kontekście całego profilu lipidowego. Mimo że wysokie stężenie cholesterolu HDL jest korzystne wykazano, że bardzo wysokie stężenie cholesterol HDL  również może być związane ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Cholesterol HDL norma

Cholesterol - informacje ogólne | Cholesterol całkowityCholesterol LDLCholesterol HDLCeny badań na cholesterol