Przyczyny cukrzycy u dzieci

Cukrzyca jest chorobą, która dotyka także dzieci. Jej leczenie wymaga m.in. na dużej dyscypliny żywieniowej oraz regularnych badań krwi. Przyczyny cukrzycy u dzieci mogą mieć m.in. podłoże genetyczne jak i związane ze stylem życia oraz środowiskiem.

Dlaczego dzieci chorują na cukrzycę?

Cukrzyca u dzieci może rozwijać się na skutek obciążenia genetycznego i mutacji wybranych genów. Ponadto duże znaczenie mają także czynniki środowiskowe, w tym niektóre infekcje wirusowe lub bakteryjne. Wśród przyczyn wspomina się również o niedoborze witaminy D3. Co ważne u dzieci przyczyną cukrzycy jest mutacja genów, natomiast wymienione czynniki środowiskowe mogą wpływać na czas ujawnienia choroby.

Przyczyny cukrzycy typu 2 u dzieci

Inaczej wygląda kwestia w przypadku cukrzycy typu 2, gdzie zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki środowiskowe wpływają na rozwój choroby.

W przypadku rozwoju cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży znaczenie zyskują czynniki środowiskowe, podobnie jak u osób dorosłych. Zaliczyć do nich można nieprawidłowe odżywianie czy małą aktywność fizyczną, co prowadzi do rozwoju otyłości i nadwagi.

 

Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, w przebiegu której obserwuje się hiperglikemię, czyli wyższe niż prawidłowe stężenie cukru we krwi. Stan ten jest spowodowany nieprawidłowościami w zakresie wydzielania i (lub) działania insuliny. Stan hiperglikemii, jeśli utrzymuje się w organizmie zbyt długo, może prowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych lub zaburzenia ich właściwego funkcjonowania. Najbardziej narażone są tu oczy, nerki, serce, naczynia krwionośne oraz układ nerwowy.

Rodzaje cukrzycy

Badania dotyczące cukrzycy sprawiły, że wyodrębniono kilka typów choroby. Pierwszą z nich jest cukrzyca typu 1, w ramach której dokonać można bardziej szczegółowego podziału, na cukrzycę autoimmunologiczną oraz idiopatyczną. Drugim rodzajem jest cukrzyca typu 2.

W praktyce klinicznej wyróżnia się również inne typy cukrzycy, związane z defektami genetycznymi czynności komórek trzustki lub defektami genetycznymi działania insuliny. Ponadto przyczyny rozwoju cukrzycy mogą być także związane z chorobami zewnątrzwydzielniczej części trzustki, endokrynopatiami, niektórymi zakażeniami. Cukrzyca może rozwinąć się czasem także na skutek przyjmowania niektórych leków, w tym glikokortykoidów czy hormonów tarczycy. Cukrzyca występuje czasem u osób, u których rozpoznano inne zespoły chorobowe o podłożu genetycznym, jak zespół Downa, zespół Lawrence-Moon-Bied czy pląsawica Huntingtona.

Osobną grupą jest cukrzyca ciężarnych, która może pojawić się u kobiet spodziewających się dziecka.

Leczenie cukrzycy u dzieci

Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoznanie choroby oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania medycznego, zarówno farmakologicznego, jak również innych form terapii. Bardzo ważne jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży oraz szerzenie wiedzy dotyczącej choroby. Szczególną uwagę należy przywiązywać do tematyki związanej z ostrym przebiegiem choroby, aby dziecko miało świadomość stanów, jak hipoglikemia czy kwasica ketonowa.

Warto rozmawiać z dzieckiem o ewentualnych powikłaniach choroby, wskazując konieczność zachowania restrykcji, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia. Cukrzyca może bowiem prowadzić do niewydolności nerek czy utraty wzroku. Kontrolowanie poziomu glukozy jest ważne w kontekście zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz poprawie jakości życia młodego pacjenta.

Przeczytaj także

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 08.04.2021
Data ostatniej aktualizacji 24.11.2021