Kordjalik Daria
Kordjalik Daria

Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii ruchu w Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Całe życie zawodowe, od 25 lat, związana z tematyką zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Od wielu lat jej drogi krzyżują się z Medicover, pełniła różne role dotykające problematyki wpływu wyborów i otoczenia człowieka na jego zdrowie. Zajmowała stanowiska specjalistki ds. ryzyka zawodowego, ergonomistki, obecnie zatrudniona jako specjalistka ds. informacji medycznej.

Od kilku lat związana z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania, wykładała między innymi fizjologię pracy i higienę przemysłową.

Prywatnie prowadzi fundację zajmującą się opieką nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.

Publikacje: