Sildenafil
 1. Co to jest sildenafil
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Przedawkowanie sildenafilu
 4. Możliwe skutki uboczne
 5. Sildenafil a alkohol
 6. Interakcje z pożywieniem i innymi lekami
 7. Środki ostrożności

Co to jest sildenafil

Sildenafil to substancja czynna obecna w składzie wielu leków stosowanych na zaburzenia erekcji. Należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Środki zawierające sildenafil to m.in. dostępne bez recepty MensilMaxigra Go i Inventum oraz wydawane za okazaniem recepty Viagra i Maxon 100 mg. Preparaty te stosuje się w stanie, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać odpowiedniego wzwodu do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Działanie preparatu

W jaki sposób działa sildenafil? Leki z tą substancją działają jedynie przy zapewnieniu odpowiedniej stymulacji seksualnej. Syldenafil wspomaga rozszerzenie naczyń krwionośnych członka, co zwiększa ukrwienie. W wyniku tego procesu lek pomaga osiągnąć oraz utrzymać wzwód.

Jak szybko i jak długo działa sildenafil? Średni czas do pojawienia się erekcji od przyjęcia preparatu to 25 minut. Substancja wchłania się szybko po przyjęciu doustnym, a jej maksymalne stężenie we krwi występuje po 3 - 120 minutach. Zdarza się, że wzwód występuje nawet po 4-5 godzinach od przyjęcia leku. Należy pamiętać, że zażywanie sildenafilu podczas posiłku powoduje opóźnienie jego wchłaniania.

Uwaga: Sildenafilu nie powinno się stosować u osób, u których lekarz nie stwierdził zaburzeń wzwodu. Substancja nie wykazuje działania w przypadku pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Wskazania do stosowania

Sildenafil jest zalecany dorosłym mężczyznom na zaburzenia erekcji, gdy pacjent cierpi na brak możliwości osiągnięcia bądź utrzymania erekcji przez czas niezbędny do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Kiedy nie stosować tego leku?

Sildenafil bezwzględnie nie jest przeznaczony dla kobiet. Ponadto przeciwskazania do przyjmowania leku obejmują m. in.:

 • nadwrażliwość na substancję czynną;
 • przeciwwskazania do aktywności seksualnej - jak choroby układu sercowo-naczyniowego (np. ciężka niewydolność serca, niestabilna dławica piersiowa);
 • ostatnio przebyty udar lub zawał serca;
 • ciężka niewydolność wątroby;
 • hipotonia;
 • przebytą utratę wzroku w jednym oku wskutek nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego;
 • dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki;
 • przyjmowanie równocześnie leków uwalniających tlenek azotu (np. azotynu amylu), jakichkolwiek azotanów lub leków pobudzających cyklazę guanylową (np. riocyguat).

Dawkowanie preparatu

Jaką dawkę sildenafil należy stosować? U osób dorosłych zalecana dawka wynosi 50 mg na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Jeżeli taka ilość leku okaże się zbyt mała, możliwe jest jej zwiększenie do 100 mg, co stanowi maksymalną dopuszczalną dawkę sildenafilu. Natomiast jeśli działanie 50 mg leku okaże się zbyt silne, można zmniejszyć dawkę do 25 mg. Sildenafilu nie powinno się stosować częściej niż raz dziennie. Zażywanie substancji podczas spożywania posiłku może opóźnić jego działanie.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności specjalnego dostosowywania dawki lrku.

U osób z ciężkimi zaburzeniami nerek, z uwagi na zmniejszony klirens sildenafilu, wskazane jest rozważenie dawki 25 mg. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dawkę można podnieść do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie sildenafilu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest zabronione.

Przedawkowanie sildenafilu

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie dawki powyżej 100 mg sildenafilu nie zwiększa skuteczności działania leku. Natomiast w razie przedawkowania rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych preparatu.

Możliwe skutki uboczne

Tak jak inne leki, tak też sildenafil może powodować skutki uboczne u niektórych pacjentów. Należy zaprzestać stosowania preparatu oraz niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej, jeżeli wystąpią:

 • nagłe pogorszenie bądź utrata wzroku;
 • ból w klatce piersiowej pojawiający się podczas lub po odbyciu stosunku seksualnego – w razie jego wystąpienia nie należy stosować azotanów;
 • reakcja alergiczna, objawiająca się np. zawrotami głowy, trudnościami w oddychaniu, świszczącym oddechem, obrzękiem powiek, ust, twarzy bądź gardła;
 • ciężka reakcja skórna;
 • przedłużający się wzwód (może być bolesny);
 • napady drgawek lub padaczki.

Wśród osób stosujących lek bardzo często pojawiał się ból głowy.

Często miały miejsce: zawroty głowy; zaburzenia widzenia jak brak ostrości, nadwrażliwość na światło czy nieprawidłowe widzenie barw; uderzenia gorąca; nagłe zaczerwienienie twarzy; niestrawność; uczucie zatkanego nosa.

Niezbyt często u osób stosujących sildenafil pojawiały się: uczucie zmęczenia i senności; zaczerwienienie i ból oczu; podwójne widzenie; szum w uszach; zawroty głowy; bóle w klatce piersiowej; kołatanie serca; przyspieszone bicie serca; bóle mięśni; osłabienie czucia; wysypka skórna; nudności i wymioty; suchość w jamie ustnej.

Rzadko zgłaszano natomiast: omdlenia; zawał serca; udar mózgu; migotanie przedsionków; wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi; krótkotrwałe lub stałe osłabienie wzroku; utratę wzroku w jednym lub obydwu oczach; utratę słuchu; długo utrzymującą się erekcję (niekiedy bolesną); krwawienie z nosa.

Ponadto obserwowane także takie inne skutki uboczne leku, jednak ich częstość występowania jest niemożliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych. Należą do nich zaburzenia rytmu serca i nagła śmierć.

Sildenafil a alkohol

Zaleca się, by przed przyjęciem sildenafilu nie spożywać alkoholu w większych ilościach, ponieważ może to utrudniać uzyskanie erekcji.

Interakcje z pożywieniem i innymi lekami

Nie zaleca się zażywania sildenafilu wraz z sokiem grejpfrutowym, gdyż może on nasilać działanie leku. Przyjmowanie substancji czynnej wraz z pożywieniem może być przyczyną opóźnienia jej działania.

Ponadto nie należy łączyć leku z:

 • innymi środkami farmakologicznymi zawierającymi inhibitory fosfodiesterazy 5;
 • lekami uwalniającymi tlenek azotu lub azotanami;
 • innymi preparatami stosowanymi na potencję.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność oraz poinformować lekarze przed zastosowaniem sildenafilu w przypadku:

 • białaczki,
 • zaburzeń krzepnięcia krwi,
 • niedokrwistości sierpowatokrwinkowej,
 • zaburzeń czynności nerek lub wątroby,
 • choroby wrzodowej żołądka oraz dwunastnicy,
 • anatomicznego zniekształcenia prącia, choroby Peyroniego,
 • szpiczaka mnogiego.

Należy pamiętać, że zbyt długo otrzymujący się wzwód niesie ryzyko uszkodzenia tkanki penisa i może być przyczyną trwałej niezdolności do uzyskania erekcji. W przypadku kiedy wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny zalecane jest zasięgnięcie pomocy lekarze.

Sildenafil może być przyczyną wystąpienia zaburzeń widzenia oraz zawrotów głowy, dlatego też powinno się zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu samochodu oraz obsługiwaniu maszyn w ruchu.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.