Maxon

lek-maxon

Nazwa handlowa

Maxon

Nazwa międzynarodowa

Sildenafilum

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki do rozgryzania i żucia

Dawka

100 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Sildenafil

Opakowanie

4 sztuki, 8 sztuk

Działanie

Uzyskanie erekcji przy zapewnieniu stymulacji seksualnej

Maxon co to jest?

Maxon 100 mg to lek na erekcję dostępny na receptę. Ma postać tabletek powlekanych i sprzedawany jest w opakowaniach po 4 lub 8 sztuk. Substancją czynną leku jest sildenafil, który przedłuża i wzmacnia erekcję poprzez swoje działanie obwodowe. Dzięki zwiększeniu dopływu krwi do prącia lek przywraca zaburzony mechanizm wzwodu.

Pacjenci poszukujący tabletki na potencję bez recepty mogą wybrać dwa inne podobne preparaty tego samego producenta:

  • Maxon Active 25 mg,
  • Maxon Forte 50 mg.

Wskazania do stosowania

Maxon na potencję zalecany jest do stosowania przez dorosłych mężczyzn, u których występują problemy z zaburzeniami erekcji. Lek sprawdza się zarówno w sytuacji całkowitej niezdolności do uzyskania wzwodu, jak również wtedy, gdy czas trwania wzwodu jest zbyt krótki do odbycia stosunku seksualnego. Producent podkreśla, że tabletki nie są przeznaczone dla pacjentów poniżej 18 roku życia. Ważną kwestią jest również możliwość osiągnięcia oczekiwanego działania po zażyciu leku tylko dzięki odpowiedniej stymulacji seksualnej. Preparat wykazuje działania podtrzymujące erekcję, nie wywołując jej samoczynnie.

Kiedy nie stosować tego leku

Nawet pomimo wyraźnych wskazań lek nie może być stosowany przez niektórych pacjentów. Wśród dolegliwości, które dyskwalifikują z możliwości terapii wymienia się:

  • alergię lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu;
  • stany, w których nie należy uprawiać jakiejkolwiek aktywności seksualnej - w przebiegu ciężkiej układu sercowo-naczyniowego, w szczególności niestabilnej dławicy piersiowej czy ciężkiej niewydolności mięśnia sercowego;
  • utratę wzroku w jednym oku na skutek nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego;
  • w związku z zawartością laktozy - rzadką dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp oraz zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Maxon zawiera 100 mg sildenafilu w postaci cytrynianu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II 31F58914 white (hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny).

Dawkowanie preparatu

Lek przeznaczony jest dla dorosłych mężczyzn – powyżej 18 roku życia. Zalecana dawka początkowa Maxon to 50 mg preparatu. Należy przyjąć ją około 1 h przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od reakcji organizmu, istnieje możliwość zwiększenia dawki do 100 mg lub jej zmniejszenia do 25 mg. Nie zaleca się zażywania dawki większej od 100 mg oraz stosowania preparatu częściej, niż raz na dobę.

Podobnie jak większość leków na potencję, tak również Maxon najlepiej wchłania się z przewodu pokarmowego po przyjęciu doustnym na czczo. Pokarmy mogą wydłużyć okres oczekiwania na efekty, szczególnie jeśli posiłek był obfity bądź tłusty. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce leku, tempo wchłaniania preparatu przyjętego na czczo wynosi od 30 do 120 minut, w zależności od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku nie wymaga specjalnej modyfikacji dawki, chyba że jest to konieczne ze względu na indywidualny stan zdrowia pacjenta. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub chorujący na ciężkie zaburzenia czynności nerek powinni rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W razie potrzeby możliwe jest jej zwiększenie do 50 lub 100 mg, jeśli lek jest dobrze tolerowany.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Stosując Maxon 100 mg należy pamiętać, aby stosować dawkę zaleconą w ulotce lub wskazaną przez lekarza. Przyjęcie zbyt dużej dawki preparatu nie wpływa na poprawę skuteczności lub przyspieszenie działania leku, może jednak okazać się szkodliwe dla zdrowia pacjenta. Samodzielne zwiększanie porcji preparatu może doprowadzić do wystąpienia przedawkowania. Jeżeli oczekiwane działanie wydaje się pacjentowi zbyt silne lub zbyt słabe, wówczas najlepiej jest skonsultować się z lekarzem, który pomoże dopasować dawkę optymalną do indywidualnej sytuacji. Mimo, iż objawy pojawiające się po przyjęciu dużych dawek substancji czynnej nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta, to należy unikać sytuacji, które prowadzić mogą do przedawkowania. Pacjenci zażywający zbyt duże dawki preparatu znacznie częściej skarżyli się na występowanie działań niepożądanych, a także na ich intensywny przebieg. Jako efekt przedawkowania Maxon najczęściej wymieniano występowanie bólów i zawrotów głowy, zaburzenia widzenia, uderzenia gorąca, jak również dolegliwości dyspeptyczne.

W postępowaniu medycznym po przyjęciu większej dawki niż zalecana oraz przy wystąpieniu działań niepożądanych, najważniejszą kwestią jest ocena stanu pacjenta. Zazwyczaj nadużycie leku wymaga obserwacji chorego oraz wdrożenia standardowego leczenia podtrzymującego. Przypuszcza się, że zastosowanie dializy nie przyspieszy wydalania substancji czynnej z organizmu, ponieważ lek nie jest wydalany z moczem.

Możliwe skutki uboczne

Jeśli erekcja trwa dłużej niż 4 godziny, pacjent natychmiast powinien skonsultować się z lekarzem. Podczas stosowania preparatów z sildenafilem należy zwrócić szczególną uwagę na zaburzenia związane ze wzrokiem. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast odstawić preparat i jak najszybciej zasięgnąć opinii lekarza.

Lek Maxon u pewnych pacjentów może wywołać pojawienie się działań niepożądanych. Najczęściej opisywano występowanie bólów głowy.

Często  wymieniane były skutki uboczne obejmujące: zawroty głowy; zaburzenia widzenia; charakterystyczne dla leków na bazie sildenafilu zaburzenia widzenia barw polegające na widzeniu wszystkiego w barwach zielonych, niebieskich, czerwonych lub żółtych; chromatopsja; niewyraźne widzenie; nagłe zaczerwienienia; uderzenia gorąca; uczucie zatkanego nosa; niestrawność; nudności.

Niezbyt często u pacjentów występowały dolegliwości takie jak: nieżyt nosa i krwawienie z nosa; zatkanie zatok; reakcje alergiczne i nadwrażliwości; senność; uczucie zwiększonego zmęczenia; bóle oczu; przekrwienie gałek ocznych; światłowstręt; widzenie jaskrawe; fotopsja; stany zapalne spojówek; zaburzenia związane z prawidłowym wydzielaniem łez, w tym zespół suchego oka; zawroty głowy związane w sposób bezpośredni z zaburzeniami dotyczącymi błędnika; szumy uszne; występowanie tachykardii; kołatania serca; nadciśnienie bądź niedociśnienie tętnicze; bóle w klatce piersiowej; choroba refluksowej przełyku; wymioty; bóle brzucha, szczególnie w górnej jego części; suchość w ustach; wysypka na skórze; bóle mięśni i kończyn; krwiomocz.

Zdecydowanie rzadziej dochodziło do dużo poważniejszych powikłań związanych z przyjmowaniem preparatu na potencję Maxon. Należy zaznaczyć, że odnotowano przypadki działań niepożądanych, których wystąpienie może w sposób istotny wpływać na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. Wśród nich znajdują się: naczyniowy udar mózgu; napad niedokrwienny, zazwyczaj o charakterze przemijającym; przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego bez współistniejącego zapalenia tętnic; drgawki lub omdlenia; retinopatia miażdżycowa; migotanie przedsionków; arytmia komorowa; niestabilna dławica piersiowa.

Zdarzyły się przypadki wystąpienia nagłej śmierci sercowej oraz zawału serca.

Ponadto pacjenci uskarżali się także na dolegliwości okulistyczne. Rzadko, jednak odnotowano występowanie poniższych objawów: zamknięcie naczyń siatkówki oka lub wystąpienia krwotoku siatkówkowego; rozwój jaskry czy pogorszenie w zakresie pola widzenia stwierdzone w badaniach okulistycznych; liczne zaburzenia funkcji wzroku: zmniejszenie ostrości widzenia, widzenie podwójne, krótkowzroczność; przypadki zmętnienia ciała szklistego; rozszerzenie źrenic; zaburzenia w obrębie tęczówki; widzenie obwódek wokół źródła światła, nazywane czasem efektem halo vision; przypadki obrzęków i obrzmień oka; obrzęków powiek; przekrwienie spojówek; odbarwienie twardówki.

U wąskiej grupy panów poddawanych terapii lekiem Maxon doszło także do utraty lub pogorszenia słuchu. U niektórych mężczyzn zdarzały się przypadki zachorowań na zespół Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (TEN). Lek może wywoływać drażliwość. Mężczyźni zgłaszali także objawy polegające na uczuciu ucisku w gardle, suchości i obrzęku nosa czy objawów wskazujących na niedoczulicę jamy ustnej.

Działania niepożądane zaobserwowano także w obrębie męskich narządów płciowych. Produkt leczniczy Maxon odpowiadał za: występowanie krwi w spermie; krwawienia z prącia; priapizm, czyli długotrwały wzwód, najczęściej bolesny i niezwiązany z podnieceniem seksualnym; zjawisko nasilonej erekcji, utrzymującej się przez dłuższy czas.

Środki ostrożności

Dotychczas przeprowadzone badania nie pozwalają z całkowitą pewnością wnioskować o bezpieczeństwie stosowania leku w określonych grupach pacjentów, w tym zmagającym się z niewydolnością wątroby o ciężkim przebiegu, istotnym niedociśnieniem tętniczym, osiągającym wartości na poziomie niższym niż 90/50 mmHg, po przebytym niedawno udarze lub zawale serca, a także u mężczyzn ze zdiagnozowanymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki o podłożu genetycznym. Dlatego też przy występowaniu wymienionych chorób nie należy stosować preparatu.

Mimo, iż lek dostępny jest również bez recepty, przed jego zastosowaniem należy udać się na konsultację lekarską. Podczas wizyty lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, a także wykonuje badanie przedmiotowe i podmiotowe w celu ustalenia przyczyn zaburzenia erekcji i możliwości leczenia farmakologicznego. Ze względów bezpieczeństwa dla pacjenta korzystne jest, by przed rozpoczęciem stosowania preparatu dokonać oceny układu sercowo-naczyniowego oraz ewentualnej podatności na działanie leku rozszerzające naczynia, zwłaszcza podczas aktywności seksualnej.

Pewne grupy pacjentów wymagają większych środków ostrożności przy stosowaniu leku. Wyróżnić można osoby z podwyższoną wrażliwością na rozszerzanie naczyń - obserwuje się ją u pacjentów, u których stwierdzono utrudnienia odpływu krwi z lewej komory serca, np.  w schorzeniach zwężenia ujścia aorty czy kardiomiopatii przerostowej z towarzyszącym zawężeniem drogi odpływu, lub u osób ze stwierdzonym zespołem atrofii wielonarządowej, w przebiegu którego dochodzić może do zaburzeń w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego, regulowanego przez autonomiczny układ nerwowy.

Ostrożność podczas stosowania preparatu należy także zachować u panów, u których występują deformacje prącia o podłożu anatomicznym. W tym wypadku najczęściej zwraca się uwagę na zaburzenia takie, jak: zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych, choroba Peyroniego. Uwagę powinni zachować także panowie, u których zdiagnozowane zostały choroby zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. priapizmu, w szczególności niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi bądź białaczka.

Dotychczas nie uzyskano wystarczających informacji, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania preparatu u mężczyzn, u których zdiagnozowano zaburzenia krzepnięcia lub czynną chorobę wrzodową. W związku z tym możliwość przyjmowania preparatu powinna zostać poddana analizie przez lekarza, który oceni potencjalne korzyści oraz ryzyko związane z przyjmowaniem leku.

W ulotce preparatu zaznaczono, że jeżeli erekcja po przyjęciu preparatu występuje powyżej 4 godzin, wówczas należy jak najszybciej udać się do lekarza lub na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie możliwe będzie udzielenie odpowiedniej pomocy medycznej.

Specyfika objawów niepożądanych, jakie mogą wystąpić po przyjmowaniu preparatu sprawia, że pacjenci, u których wystąpiły zawroty głowy, omdlenia czy zaburzenia widzenia po zażyciu leku nie powinni prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyny w ruchu. Producent preparatu nie zakazuje kategorycznie wykonywania tych czynności. Jednocześnie zaleca, aby po przyjęciu preparatu, szczególnie, jeśli był on stosowany po raz pierwszy, poznać indywidualną reakcję organizmu na lek

Interakcje z innymi lekami

Lek nie może być przyjmowany wraz z niektórymi produktami leczniczymi z uwagi na możliwe interakcje. Nie należy łączyć preparatu z:

  • innymi lekami na potencję;
  • lekami z grupy azotanów lub o działaniu uwalniającym tlenek azotu, bez względu na postać preparatu, z uwagi na możliwość zmniejszenia ciśnienia tętniczego, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla pacjenta;
  • lekami o działaniu pobudzającym dla cyklazy guanylowej.

W przypadku jednoczesnego zażywania pewnych leków, których przyjmowanie nie wyklucza stosowania syldenafilu, należy zastosować mniejszą dawkę leku. Sytuacja taka występuje między innymi w związku z lekami zawierającymi rytonawir, wówczas maksymalna dawka syldenafilu to 25 mg na 48 h.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy przyjmują leki α-adrenolityczne. Preparaty te mogą wywoływać objawy niedociśnienia tętniczego, najczęściej do 4 godzin od momentu przyjęcia Maxon. Co ważne ryzyko to można dość istotnie obniżyć, jeżeli lek zostanie podany pacjentowi w stanie hemodynamicznie stabilnym.

Producent leku zaznacza, że jak dotąd nie uzyskano informacji, które pozwalałyby wnioskować o bezpieczeństwie łączenia leku Maxon z innymi preparatami będącymi inhibitorami PDE5.

Interakcje z alkoholem

Podczas przyjmowania leku należy zrezygnować ze spożywania alkoholu. Stwierdzono, że połączenie leku Maxon z alkoholem może w sposób istotny wpływać na zwiększenie toksyczności substancji czynnej w organizmie pacjenta. Spożywanie alkoholu podczas terapii może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a także wpływać na ich intensywność.

Dystrybucja na terenie Polski: Adamed Pharma S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Maxon
  • #