Krwotok z nosa zwykle nie trwa długo. Jeśli po kilkunastu minutach nie ustąpi samoistnie, należy skonsultować się z lekarzem.

Warto wiedzieć, jak zatamować krwotok z nosa. Ważne, aby osoba z krwotokiem z nosa nie odchylała głowy do tyłu, lecz pochyliła ją do przodu.

Krwotok z nosa bywa wynikiem urazu, przemęczenia czy nadwyrężenia błony śluzowej nosa (np. przy długotrwałym katarze). Może być też oznaką innej choroby, szczególnie gdy towarzyszą mu inne niepokojące objawy.

Krwotok z nosa przyczyny 

Krwotok z nosa często mija sam po krótkiej chwili.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.