Gazy (potocznie: wiatry) pojawiają się w jelitach w wyniku trawienia lub fermentacji niestrawionego pokarmu oraz połykania powietrza podczas mówienia. Zdrowy człowiek wydala gazy nawet do 25 razy na dobę. Zawierają zarówno bezwonne związki chemiczne, jak i te o specyficznym zapachu (np. siarkowodór). Gazom mogą towarzyszyć wzdęcia, czyli uczucie pełności w jamie brzusznej. O ile gazy nie są bolesne, to wzdęcia już tak.

Ilość gazów zwykle zależy od diety lub jest spowodowana zaburzeniami trawienia. Niektóre produkty (np. rośliny strączkowe, kapusta, cebula) powodują zwiększoną produkcję gazów. Zbyt szybkie spożywanie pokarmów, spożywanie posiłków w stresie, zbyt obcisłe ubranie wokół pasa mogą nasilać problem. Jeśli mamy wrażenie, że wydalamy nadmierną ilość gazów, zwykle wystarczy zmiana w sposobie odżywiania.

Zdarza się jednak, że duża ilość gazów to efekt choroby. Szczególnie, jeśli towarzyszą im inne dolegliwości, jak. np. ból brzucha, biegunka, zaparcia, wymioty. Warto skonsultować się z lekarzem, gdy zmiana diety nie pomogła, a gazy są uporczywe, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.

Gazy jelitowe przyczyny

Gazy jelitowe mogą być jednym z objawów zespołu jelita wrażliwego.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.