Czkawka to odruch organizmu, który broni nas przed zachłyśnięciem. Polega na powtarzającym się, nagłym i mimowolnym skurczu mięśni odpowiadających za wdech i jednoczesnym zamknięciu głośni (części krtani). Wskutek tego powietrze jest wciągane do płuc w sposób przerywany, czemu towarzyszy charakterystyczny odgłos.

Może pojawiać się w momencie, gdy jemy zbyt szybko bądź wypijemy dużą ilość wody.

Sporadyczna czkawka nie jest groźna, zwykle przemija samoistnie. Jeśli jest uporczywa, warto skonsultować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach czkawka trwająca dłużej niż 48 godzin może być spowodowana chorobą lub przyjmowanym lekiem.

Może towarzyszyć chorobom ośrodkowego układu nerwowego, np. guzom mózgu czy chorobie Parkinsona, a także chorobom przewodu pokarmowego, takim jak choroba refluksowa przełyku (ChRP).

Czkawka przyczyny

Czkawka to jeden z objawów zapalenia płuc.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.