Ból karku, czyli ból  w tylnej części szyi, występuje na tyle często, że warto odróżnić go od bólu szyi (wówczas ból może występować z boku lub z przodu szyi). Dolegliwości występują jedynie w okolicy karku albo obejmuje sąsiadujące: ramiona, bark, głowę. Bólowi niekiedy towarzyszą: drętwienie, mrowienie (np. karku lub karku i ramion, dłoni) albo osłabienie mięśni, ból głowy.

Bolący kark może utrudniać codzienne funkcjonowanie – bywa ostry, przeszywający, stały albo odczuwany przy ruchach głowy (niekiedy można nawet słyszeć odgłosy strzelania czy zgrzytania).

Dolegliwość ta jest powszechna z uwagi na obecny styl życia – często jest to konsekwencja stresu, napięcia i przyjmowania złej postawy, np. wymuszonej wielogodzinną pracą przy komputerze.

Niekiedy wynika także z innych przyczyn, np. zapalenia czy przykurczu mięśni karku, ucisku nerwów szyjnych.

Ból karku przyczyny

Ból karku może być objawem dyskopatii szyjnej

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.