Xifaxan

Xifaxan

  1. Xifaxan co  to jest
  2. Xifaxan stosowanie
  3. Xifaxan skutki uboczne
  4. Xifaxan w ciąży
  5. Xifaxan a karmienie piersią
  6. Xifaxan a alkohol

Xifaxan jest lekiem, w którym substancją czynną jest rifaksymina. Lek dostępny jest w postaci granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej 100 mg oraz tabletek powlekanych w dawkach 200 mg. Xifaxan jest lekiem dostępnym na receptę.

Xifaxan co to jest

Xifaxan jest lekiem, który stosowany jest do leczenia zakażeń obejmujących jelita, jeżeli bakterie wywołujące chorobę są wrażliwe na substancje czynną leku. Preparat można stosować u dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 12 rok życia.

Xifaxan stosowanie

Lek Xifaxan stosowany jest w szczególności w przebiegu chorób, takich jak: zakażenia jelitowe, ale również encefalopatia wątrobowa, oraz biegunka podróżnych. Xifaxan sprawdzi się również w przypadku zapalenia uchyłków. Lek należy przyjmować według wskazań lekarza. Zazwyczaj zaleca się, aby w przypadku biegunki podróżnych oraz zakażeń jelitowych przyjmować lek od 200 do 400 mg co 8-12 godzin. Wielkość dawki zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, w tym jego wieku i natężenia objawów. W przypadku pacjentów cierpiących na encefalopatię wątrobową najczęściej zalecaną dawką jest 400 mg co 8 godzin. Pacjenci często zastanawiają się jak przyjmować lek Xifaxan? Niektóre leki należy bowiem przyjmować łącznie bądź niezależnie z posiłkiem, aby poprawić ich wchłanianie przez organizm. Nie ma informacji dotyczących tego, czy lek należy przyjmować przed czy po jedzeniu.

Xifaxan skutki uboczne

Jak każdy lek, tak również Xifaxan może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane. Wśród najczęściej obserwowanych skutków ubocznych wskazać można dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, biegunka, wzdęcia, wymioty, ale także gorączka oraz bóle głowy. Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Xifaxan powinna zostać niezwłocznie skonsultowana z lekarzem, w celu podjęcia odpowiednich kroków. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Xifaxan w ciąży

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce leku xifaxan nie powinno stosować się u kobiet ciężarnych.

Xifaxan a karmienie piersią

Leku Xifaxan nie należy również stosować u kobiet karmiących piersią. Jeżeli zachodzą przesłanki o konieczności rozpoczęcia terapii, wówczas należy podjąć decyzję o rezygnacji z karmienia na czas kuracji lekiem.

Xifaxan a alkohol

Nie ma jednoznacznych danych, które dowodzą o konieczności odstawienia alkoholu na czas terapii lekiem Xifaxan. Jednakże należy zachować szczególną ostrożność, gdyż w przypadku niektórych leków alkohol wpływa negatywnie na ich wchłanianie.

Dystrybucja na terenie Polski:Alfasigma Polska Sp. z o.o.