Xifaxan

lek-xifaxan
 1. Xifaxan co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Xifaxan w ciąży
 5. Xifaxan a karmienie piersią
 6. Środki ostrożności
 7. Interakcje z innymi lekami

Xifaxan co to jest

Xifaxan to antybiotyk na biegunkę wydawany na receptę. Lek dostępny jest w dwóch postaciach:

 • granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml,
 • tabletki powlekane 200 mg.

Substancję czynną preparatu stanowi ryfaksymina o działaniu przeciwbakteryjnym. Skutecznie zwalcza większość drobnoustrojów powodujących zakażenia układu pokarmowego i biegunkę podróżnych. Ponadto antybiotyk, dzięki zwalczaniu nadmiaru bakterii, obniża produkcję amoniaku i innych toksycznych substancji w jelicie grubym, co jest korzystne zwłaszcza w leczeniu encefalopatii wątrobowej. Działanie ryfaksyminy jest miejscowe - zachodzi w jelicie, substancja niemalże nie jest wchłaniana do krwiobiegu.

Wskazania do stosowania

Xifaxan dla dzieci od 12 roku życia oraz dorosłych jest zalecany w przebiegu biegunki, o ile nie towarzyszy jej podwyższona temperatura ciała, krew w stolcu i/lub oddawanie stolca częściej niż 7 razy na dobę. Wskazania to:

 • zakażenia jelit wywołane bakteriami wrażliwymi na ryfaksyminę;
 • biegunka podróżnych.

U pacjentów dorosłych lek ma szersze zastosowanie. Jest zalecany w przebiegu:

 • encefalopatii wątrobowej;
 • niepowikłanej objawowej choroby uchyłkowej jelita grubego u osób będących na diecie bogatoresztkowej;
 • biegunkowej postaci zespołu jelita drażliwego – dotyczy leku w postaci granulatu.

Kiedy nie stosować tego leku

Nie należy stosować tego antybiotyku u pacjentów, którzy wykazują nadwrażliwość na ryfaksyminę lub inny składnik leku, a także na jakiekolwiek rifamycyny. Przeciwwskazania to także ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit oraz problemy z drożnością jelit.

Pełny skład preparatu

1 tabletka powlekana Xifaxan 200 mg zawiera 200 mg rifaksyminy.
Pozostałe składniki: sodu glikolan skrobiowy, glicerolu palmitynostearynian, krzemionka koloidalna, talk, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu E171, sodu edetynian, glikol propylenowy, żelaza tlenek czerwony E172.

5 ml zawiesiny doustnej Xifaxan 100 mg/5 ml po przygotowaniu zawiera 100 mg rifaksyminy.
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy, pektyna,
kaolin, sacharynian sodu, benzoesan sodu, sacharoza, aromat czarnej wiśni.

Dawkowanie preparatu

Jak przyjmować Xifaxan? Lek należy zażywać doustnie, a to, czy będzie stosowany podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków nie ma znaczenia. Dawkowanie zależy natomiast od przyczyny podania.

Wskazania dotyczące osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 lat

W przypadku obecności w jelitach bakterii wrażliwych na ryfaksyminę zaleca się dawki między 200 mg, czyli 1 tabletka lub 10 ml roztworu, co 8 godzin, a 400 mg, czyli 2 tabletki lub 20 ml zawiesiny co 8-12 godzin. Czas terapii wynosi przez 3 dni.

Przy biegunce podróżnych zalecane dawkowanie Xifaxan wynosi 200 mg leku, czyli 1 tabletkę lub 10 ml zawiesiny, co 8 godzin. Leczenie należy kontynuować maksymalnie 3 dni. Jeśli dojdzie do szybkiego wznowienia objawów nie powinno się ponownie stosować leku.

Wskazania dotyczące wyłącznie osób dorosłych

W leczeniu encefalopatii wątrobowej dawka wynosi najczęściej 400 mg ryfaksyminy, tj. 2 tabletki lub 20 ml zawiesiny, co  8 godzin. Czas stosowania nie powinien przekraczać 7 dni.

Jeśli przyczyną podania jest biegunkowa postać zespołu jelita nadwrażliwego, to pacjent powinien przyjmować granulat Xifaxan. Zalecane dawkowanie to 550 mg substancji czynnej, czyli 27,5 ml zawiesiny, co 8 godzin. Czas leczenie to 14 dni. 

Przy niepowikłanej objawowej chorobie chyłkowej jelita grubego u osób będących na diecie bogatoresztkowej standardowa dawka to 400 mg antybiotyku, tj. 2 tabletki lub 20 ml zawiesiny, co 12 godzin. Maksymalny czas przyjmowania wynosi 7 dni, ale jeśli okaże się to konieczne, to preparat można wdrożyć ponownie po upływie 30 dni przerwy. Łącznie nie należy przekraczać  12 cykli stosowania pod rząd.

Szczególne grupy pacjentów. 

Nie wiadomo, czy u dzieci poniżej 12 roku życia lek może być bezpiecznie stosowany.

Niewydolność wątroby lub nerek oraz podeszły wiek nie powodują konieczności zmiany standardowego dawkowania. Jednak w przypadku niewydolności nerek zaleca się zachowanie środków ostrożności podczas terapii.

Możliwe skutki uboczne

U części pacjentów mogą pojawić się skutki uboczne Xifaxan. Najczęściej nie stwarzają one konieczności przerwania leczenia ani zmiany dawkowania. Zazwyczaj działania niepożądane mijają samoistnie i nie są zbytnio nasilone, jednak jeśli utrzymują się długo lub mają uciążliwy przebieg, to należy poinformować lekarza.

Do często występujących skutków ubocznych leku należą: bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, biegunki, nagła potrzeba wypróżnienia się, bolesne parcie na stolec, gorączka, bóle głowy.

Niezbyt często w trakcie terapii pojawiają się: bóle w górnej części jamy brzusznej, niestrawność, zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego, jadłowstręt, brak smaku, wodobrzusze, świeża krew w kale, domieszka śluzu w kale, limfocytoza, monocytoza, neutropenia, wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej, suchość w jamie ustnej, kołatanie serca, trudny do określenia ból w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zawroty głowy, zaburzenia snu, bezsenność, podwójne widzenie, zmęczenie, astenia, dreszcze, bóle pleców, bóle mięśni, skurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej, choroba grypopodobna, obrzęk obwodowy, ból, niedoczulica, kandydoza, drożdżakowe zakażenie pochwy, oparzenia słoneczne, obecność krwinek lub krwi w moczu, glikozuria, częstomocz, wielomocz, nadmiernie częste miesiączkowanie, suchość w gardle, duszność, niedrożność nosa, ból gardła i krtani, zimne poty, wysypka, wysypka plamista, zaczerwienienie twarzy, brak efektów działania leku.

Bardzo rzadko dochodziło do występowania: obrzęku naczynioruchowego, obrzęku twarzy, reakcji rzekomoanafilaktycznych, zapalenia skóry, wykwitów, świądu, pokrzywki.

Xifaxan w ciąży

Nie jest zalecane używanie leku Xifaxan w ciąży. W trakcie badań prowadzonych na zwierzętach stwierdzono, że ryfaksymina ma przejściowy wpływ na powstawanie u ich płodów zaburzeń układu kostnego oraz na kostnienie.

Xifaxan a karmienie piersią

Dla bezpieczeństwa nie powinno się jednocześnie przyjmować leku i karmić piersią, ponieważ nie zbadano, czy substancja czynna przenika do pokarmu kobiecego. Stosowanie w okresie laktacji należy ograniczyć do sytuacji, gdy korzyści z leczenia dla matki przewyższają korzyści z jej pokarmu dla dziecka. Wówczas trzeba odstawić dziecko od piersi.

Środki ostrożności

Preparat nie jest zalecany, jeśli doszło do znacznej kolonizacji błony śluzowej jelita przez inwazyjne bakterie, np. gatunki CampylobacterSalmonella i Shigella. Ryfaksymina nie jest wystarczająco skuteczna w ich zwalczaniu. Objawy obecności inwazyjnych patogenów w organizmie człowieka to:

 • biegunka przebiegająca z gorączką,
 • obecność krwi w kale,
 • oddawanie stolca częściej, niż 8 razy na dobę.

Jeśli mimo stosowania ryfaksyminy objawy biegunki zakaźnej trwają dłużej, niż 1-2 dni lub zaostrzają się, należy ostawić preparaty i zastosować inne leczenie.

2 tabletki Xifaxan zawierają łącznie poniżej 23 mg (1 mmol) sodu. W związku z tym preparat jest uznawany za „wolny od sodu”.

W 20 ml zawiesiny po przygotowaniu znajduje się 12 mg benzoesanu sodu oraz ok. 5,8 g sacharozy. Z tego powodu ta postać leku nie jest odpowiednia dla osób cierpiących na rzadkie dziedziczne zaburzenia nietolerancji fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy. Taką ilość sacharozy należy również uwzględnić u pacjentów z cukrzycą.

Mimo tego, że lek jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w minimalnych ilościach, to może powodować zabarwienie moczu na czerwono.

Nie da się w pełni wykluczyć braku związku między przyjmowaniem ryfaksyminy a występowaniem CDAD i PMC (rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy).

Interakcje z innymi lekami

Xifaxan może obniżać skuteczność antykoncepcji doustnej. Ryzyko to wynika z oddziaływania ryfaksyminy na florę bakteryjną jelit. Podczas przyjmowania leku zaleca się korzystać z dodatkowych środków ochrony przed ciążą, zwłaszcza jeśli pacjentka przyjmuje preparat antykoncepcyjny zawierający poniżej 50 μg estrogenów.

Jeśli podczas stosowania Xifaxan lub innego preparatu z ryfaksyminą pacjent przyjmuje również inhibitory glikoproteiny P, np. cyklosporynę, to należy zachować ostrożność. Wyniki badań in vitro sugerują, że ryfaksymina stanowi umiarkowany substrat glikoproteiny P (P-gp). Po zażyciu jednocześnie 550 mg substancji oraz 600 mg cyklosporyny u pacjentów następował aż 124 krotny wzrost średniej dostępności biologicznej i 83 krotny wzrost średniego stężenia maksymalnego ryfaksyminy. Nie wiadomo, jaki wpływ na organizm mają te zmiany.

W badanich in vitro zaobserwowano również, że prawdopodobnie ryfaksymina jest metabolizowana przez enzym CYP3A4. Jednak nie ma danych świadczących o tym, czy przyjmowanie podczas terapii środków hamujących CYP3A4 powoduje wzrost narażenia organizmu na ogólnoustrojowe działanie ryfaksyminy. Jednocześnie ryfaksymina nie ma istotnego wpływu na farmakokinetykę substratów CYP3A4. W przypadku osób cierpiących na zaburzenia czynności wątroby i stosujących lek może jednak zachodzić ryzyko obniżenia ekspozycji na przyjmowane jednocześnie substraty CYP3A4, jak leki na padaczkę, warfaryna czy leki przeciwarytmiczne.

Jeśli pacjent zażył węgiel aktywny, to należy odczekać minimum 2 godziny przed przyjęciem ryfaksyminy.

Dotychczas nie zgromadzono danych o bezpieczeństwie i skuteczności stosowania ryfaksyminy łącznie z innymi antybiotykiem z grupy ryfamycyn podczas leczenia zakażenia bakteryjnego o charakterze ogólnoustrojowego.

Dystrybucja na terenie Polski: Alfasigma Polska Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #