Ovitrelle

  1. Ovitrelle co to jest
  2. Ovitrelle stosowanie
  3. Ovitrelle skutki uboczne
  4. Ovitrelle w ciąży
  5. Ovitrelle a karmienie piersią
  6. Ovitrelle a alkohol

Ovitrelle jest lekiem w postaci roztworu do wstrzyknięć, dostępnym wyłącznie na receptę. Lek nie podlega refundacji.

KONSULTACJA GINEKOLOGA

REZERWUJĘ

Ovitrelle co to jest

Ovitrelle to zastrzyk, wykorzystywany w ginekologii. Substancją czynną zawartą w preparacie Ovitrelle 250 jest choriogonadotropina alfa. Ampułko-strzykawka zawiera 0,5 ml roztworu, co odpowiada 250 mg substancji czynnej, która uzyskiwana jest metodą rekombinacji DNA. Warto zaznaczyć, że sekwencja aminokwasów zawarta w leku posiada sekwencję podobną do hCG, które jest izolowane w moczu. Mechanizm działania preparatu polega na tym, że gonadotropina kosmówkowa wchodzi w związek z receptorem przezbłonowym LH/CG występującym w komórce otoczki jajnika. Co istotne, przyłącza się do niego również hormon luteinizujący. Działanie leku związane jest z procesem, jaki zachodzi w organizmie kobiety podczas cyklu owulacyjnego. Aktywność farmakodynamiczna związana jest z wznowieniem mejozy w obrębie komórki jajowej, gdzie następnie dochodzi do pęknięcia pęcherzyka. Utworzenie ciałka żółtego powoduje rozpoczęcie produkcji hormonów: progesteronu oraz estradiolu. Gonadotropina kosmówkowa w organizmie kobiety odpowiada wyrzutowi hormonu luteinizującego, po czym następuje owulacja.


Potrzebujesz przedłużenia bądź recepty na nowe leki?
Umów konsultację telemedyczną z ginekologiem
bez wychodzenia z domu.

UMÓW JUŻ DZIŚ!


Ovitrelle stosowanie

Zastrzyki Ovitrelle wykorzystywane są w celu wywołania procesu indukcji jajeczkowania mnogiego, które poprzedza zastosowanie technik wspomagania rozrodu, jak np. zapłodnienie pozaustrojowe. Ovitrelle 150 aplikowany jest po to, aby doprowadzić do ostatecznego dojrzewania pęcherzyków oraz luteinizacji, a u kobiet, u których jajeczkowanie nie występuje bądź występuje, ale rzadko i nieregularnie, zastrzyk służy wywołaniu owulacji. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce Ovitrelle zastrzyk leku nie należy stosować u osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu. Wśród przeciwwskazań wyróżnić należy także choroby nowotworowe przysadki mózgowej bądź podwzgórza, powiększenie jajników, torbiele, których przyczyna jest inna niż zespół policystycznych jajników, pojawiające się krwotoki z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

Leku nie należy podawać również paniom, u których stwierdzono choroby nowotworowe jajników, macicy bądź sutków. Przeciwwskazaniem do terapii jest także ciąża pozamaciczna, która miała miejsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy. U kobiet, u których występuje czynne zaburzenie zakrzepowo-zatorowe, a także zmiany w obrębie narządów rodnych, zarówno w budowie jak również zmiany, np. włókniakomięśniaków, których występowanie uniemożliwiałoby prawidłowy rozwój ciąży, także nie należy stosować preparatu. Przeciwwskazaniem jest także przebyta menopauza. Przed rozpoczęciem podawania preparatu u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę, przez co konieczne jest zastosowanie metod wspomagania rozrodu, należy dokładnie poznać przyczynę niepłodności, aby określić czy nie występują zdrowotne przeciwwskazania do ciąży. W ulotce leku zaznaczono również, że od momentu podania zastrzyku, aż przez ok. 10 dni po jego podaniu, może dochodzić do zaburzeń w oznaczaniu poziomu hCG metodami immunologicznymi, zarówno w surowicy, jak również w moczu. Oznacza to, że we wskazanym okresie kobieta może uzyskać fałszywie dodatni wynik testu ciążowego.

Ovitrelle skutki uboczne

Działania niepożądane po przyjęciu leku Ovitrelle, jak w przypadku wielu preparatów, mogą wystąpić, ale nie muszą. Wśród najczęściej obserwowanych objawów występowały bóle głowy, a także objawy ze strony układu pokarmowego, jak bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Ponadto zgłaszano również przypadki występującego łagodnego bądź umiarkowanego OHSS, jego ciężka postać zdarza się rzadziej. Niektóre pacjentki wskazywały także na wystąpienie reakcji w miejscu, gdzie lek został wstrzyknięty. Objawy, które pojawiały się znacznie rzadziej to drażliwość i depresja, uczucie niepokoju, biegunka oraz bóle piersi. Wśród najrzadziej występujących objawów pojawiały się problemy z nadwrażliwością o łagodnym lub umiarkowanym charakterze, także reakcje anafilaktyczne oraz wstrząs, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, reakcje skórne łagodne i odwracalne, głównie wysypka. Zdarzały się przypadki, w których skutki uboczne po podaniu Ovitrelle związane były z wystąpieniem ciąży pozamacicznej, skrętu jajnika oraz innych powikłań. Co istotne, specjaliści wskazują, że wymienione przez producenta możliwe działania niepożądane nie mają wpływu na późniejsze zastosowanie metod wspomagania rozrodu.

Ovitrelle w ciąży

Leku Ovitrelle nie należy stosować u kobiet, które już są w ciąży. Przed zastosowaniem zastrzyku powinno się skorzystać z porady ginekologa, który wykona badanie wykluczające rozwijającą się ciążę.

Ovitrelle a karmienie piersią

Również podczas karmienia piersią niewskazane jest stosowanie preparatu Ovitrelle. Należy poinformować lekarza o fakcie karmienia dziecka, zanim lek zostanie podany.

Ovitrelle a alkohol

Nie ma informacji, które nakazywałyby wstrzemięźliwość w spożywaniu alkoholu. W przypadku wątpliwości, co do skuteczności leku Ovitrelle po spożyciu alkoholu, należy zasięgnąć rady lekarza prowadzącego.

Dystrybucja na terenie Polski: Merck Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.