Ovitrelle

sirdalud-opis-leku

Postać

roztwór do wstrzykiwań

Substancja czynna

choriogonadotropina alfa

Wskazania

wywołanie owulacji

  1. Ovitrelle co to jest
  2. Dawkowanie preparatu
  3. Możliwe skutki uboczne
  4. Ovitrelle w ciąży i okresie laktacji
  5. Interkacje z alkoholem

Ovitrelle co to jest

Ovitrelle to preparat do wstrzykiwań wykorzystywany w celu wywołania procesu indukcji jajeczkowania mnogiego. Podanie Ovitrelle poprzedza zastosowanie technik wspomaganego rozrodu, jak np. zapłodnienie pozaustrojowe. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę i nie podlega refundacji. Występuję w dwóch wersjach opakowań:

  • wstrzykiwacz,
  • ampułko-strzykawka.

Substancją czynną zawartą w  Ovitrelle 250 jest choriogonadotropina alfa. Sekwencja aminokwasów zawarta w leku posiada sekwencję podobną do hCG, które jest izolowane w moczu. Mechanizm działania preparatu polega na tym, że gonadotropina kosmówkowa wchodzi w związek z receptorem przezbłonowym LH/CG występującym w komórce otoczki jajnika. Co istotne, przyłącza się do niego również hormon luteinizujący. Działanie leku związane jest z procesem, jaki zachodzi w organizmie kobiety podczas cyklu owulacyjnego. Aktywność farmakodynamiczna związana jest z wznowieniem mejozy w obrębie komórki jajowej, gdzie następnie dochodzi do pęknięcia pęcherzyka. Utworzenie ciałka żółtego powoduje rozpoczęcie produkcji hormonów: progesteronu oraz estradiolu. Gonadotropina kosmówkowa w organizmie kobiety odpowiada wyrzutowi hormonu luteinizującego, po czym następuje owulacja.

Pełny skład preparatu

Zarówno 1 ampułko-strzykawka Ovitrelle jak i 1 wstrzykiwacz półałtomatyczny zawierają 250 mikrogramów/0,5 ml choriogonadotropiny alfa wytwarzanej metodą rekombinacji DNA.
Substancje pomocnicze to: mannitol, metionina, poloksamer 188, kwas fosforowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania

Zastrzyki Ovitrelle podaje się w celu doprowadzenia do ostatecznego dojrzewania pęcherzyków oraz luteinizacji, a u kobiet, u których jajeczkowanie nie występuje bądź występuje rzadko i/lub nieregularnie, zastrzyk służy wywołaniu owulacji.

Przed rozpoczęciem podawania preparatu u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę, przez co konieczne jest zastosowanie metod wspomagania rozrodu, należy dokładnie poznać przyczynę niepłodności, aby określić czy nie występują zdrowotne przeciwwskazania do ciąży. W ulotce leku zaznaczono również, że od momentu podania zastrzyku, aż przez ok. 10 dni po jego podaniu, może dochodzić do zaburzeń w oznaczaniu poziomu hCG metodami immunologicznymi, zarówno w surowicy, jak również w moczu. Oznacza to, że we wskazanym okresie kobieta może uzyskać fałszywie dodatni wynik testu ciążowego.

Ważne jest, by terapia prowadzona była pod okiem lekarza, który posiada doświadczenie w leczeniu zaburzeń płodności.

Kiedy nie stosować tego leku

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce Ovitrelle zastrzyk leku nie należy stosować u osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu. Wśród przeciwwskazań wyróżnić należy także choroby nowotworowe przysadki mózgowej bądź podwzgórza, powiększenie jajników, torbiele, których przyczyna jest inna niż zespół policystycznych jajników, pojawiające się krwotoki z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

Leku nie należy podawać również paniom, u których stwierdzono choroby nowotworowe jajników, macicy bądź sutków. Przeciwwskazaniem do terapii jest także ciąża pozamaciczna, która miała miejsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy. U kobiet, u których występuje czynne zaburzenie zakrzepowo-zatorowe, a także zmiany w obrębie narządów rodnych, zarówno w budowie jak również zmiany, np. włókniakomięśniaków, których występowanie uniemożliwiałoby prawidłowy rozwój ciąży, także nie należy stosować preparatu. Przeciwwskazaniem jest także przebyta menopauza.

Dawkowanie preparatu

Lek podaje się podskórnie. Terapia powinna być prowadzona przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu problemów z zajściem w ciążę. Samodzielne wstrzykiwanie preparatu jest możliwe jedynie, jeśli pacjentka została odpowiednio przeszkolona i możliwe jest uzyskanie przez nią specjalistycznego wsparcia. Preparat służy do jednorazowego podania, a maksymalna  dawka Ovitrelle wynosi 250 µg. W zależności od przyczyny podania leku zaleca się 2 schematy postępowania:
  • pacjentki poddawane indukcji jajeczkowania mnogiego przed zastosowaniem techniki wspomaganego rozrodu (ART), jak np. zapłodnienie pozaustrojowe (IVF): pacjentce należy podać zawartość 1 wstrzykiwacza lub 1 ampułko-strzykawki na 24 do 48 h po ostatniej dawce hormonu folikulotropowego (FSH)/produktu ludzkiej gonadotropiny menopauzalnej (hMG), czyli wtedy, gdy udało się osiągnąć optymalną stymulację wzrostu pęcherzyków;
  • pacjentki, u których jajeczkowanie nie występuje lub jest rzadkie: zawartość 1 wstrzykiwacza lub 1 ampułko-strzykawki należy podać od 24 do 48 h po osiągnięciu optymalnej stymulacji wzrostu pęcherzyków. Zgodnie z zaleceniami pacjentka powinna współżyć w dniu podania preparatu oraz dzień po jego wstrzyknięciu.

Szczególne grupy pacjentów

Zabronione jest stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży.
U pacjentów cierpiących na zaburzenia czynności nerek lub wątroby nie określono, czy stosowanie leku jest skuteczne i bezpieczne.

Możliwe skutki uboczne

Działania niepożądane po przyjęciu leku Ovitrelle, jak w przypadku wielu preparatów, mogą wystąpić, ale nie muszą. Wśród najczęściej obserwowanych objawów występowały bóle głowy, a także objawy ze strony układu pokarmowego, jak bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Ponadto zgłaszano również przypadki występującego łagodnego bądź umiarkowanego OHSS, jego ciężka postać zdarza się rzadziej. Niektóre pacjentki wskazywały także na wystąpienie reakcji w miejscu, gdzie lek został wstrzyknięty. Objawy, które pojawiały się znacznie rzadziej to drażliwość i depresja, uczucie niepokoju, biegunka oraz bóle piersi. Wśród najrzadziej występujących objawów pojawiały się problemy z nadwrażliwością o łagodnym lub umiarkowanym charakterze, także reakcje anafilaktyczne oraz wstrząs, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, reakcje skórne łagodne i odwracalne, głównie wysypka. Zdarzały się przypadki, w których skutki uboczne po podaniu Ovitrelle związane były z wystąpieniem ciąży pozamacicznej, skrętu jajnika oraz innych powikłań. Co istotne, specjaliści wskazują, że wymienione przez producenta możliwe działania niepożądane nie mają wpływu na późniejsze zastosowanie metod wspomagania rozrodu.

Ovitrelle w ciąży i okresie laktacji

Nie należy stosować Leku Ovitrelle u kobiet, które już są w ciąży. Przed zastosowaniem zastrzyku powinno się skorzystać z porady ginekologa, który wykona badanie wykluczające rozwijającą się ciążę.

Przyjmowanie Ovitrelle podczas karmienia piersią również jest niewskazane. Należy poinformować lekarza o fakcie karmienia dziecka, zanim lek zostanie podany.

Interakcje z alkoholem

Nie ma informacji, które nakazywałyby wstrzemięźliwość w spożywaniu alkoholu. W przypadku wątpliwości, co do skuteczności leku Ovitrelle po spożyciu alkoholu, należy zasięgnąć rady lekarza prowadzącego.

Dystrybucja na terenie Polski: Merck Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #