lek-kalipoz-prolongatum
 1. Kalipoz prolongatum co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Kalipoz prolongatum w ciąży
 5. Kalipoz prolongatum a karmienie piersią

Kalipoz prolongatum co to jest

Kalipoz prolongatum 391 mg to lek na receptę wykorzystywany w leczeniu niedoborów potasu. Ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu i występuje w dwóch wielkościach opakowań:

 • 30 sztuk,
 • 60 sztuk.

Mniejsze z opakowań nie podlega refundacji, natomiast Kalipoz prolongatum 60 sztuk jest objęty ryczałtem we wszystkich wskazaniach refundacyjnych obowiązujących na dzień wydania decyzji.

Potas odgrywa duże znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni, bierze udział w przemianie węglowodanowej oraz w przewodnictwie nerwowym. Preparat Kalipoz prolongatum pozwala na uzupełnienie jego niedoborów. Potas w postaci chlorku po doustnym podaniu wchłania się szybko. Dzięki postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu lek uwalniany jest stopniowo w przewodzie pokarmowym, zmniejsza się jego drażniące działanie na błonę śluzową żołądka i jelit oraz maleje ryzyko gwałtownego wzrostu stężenia potasu we krwi.

 

Pełny skład preparatu

1 tabletka Kalipoz prolongatum zawiera 391 mg jonów potasowych (10 mEq K+).
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, kopolimer amoniowego metakrylanu (typ B), talk, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.
Otoczka: talk, dwutlenek tytanu, kopolimer amoniowego metakrylanu (typ B), kopolimer amoniowego metakrylanu (typ A), lak czerwieni koszenilowej (E 124), makrogol 6000.

Wskazania do stosowania

Tabletki Kalipoz prolongatum stosowane są w profilaktyce i leczeniu niedoborów potasu w organizmie.

Kiedy nie stosować tego leku

Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu i nadwrażliwość na suplementację potasu. Preparat nie może być stosowany również u osób, u których występują:

 • hiperkaliemia,
 • hipowolemia z hiponatremią,
 • niewydolność nerek,
 • niewydolność nadnerczy,
 • hipoaldosteronizm hiporeninowy,
 • wrodzona paramiotonia,
 • ciężkie odwodnienie,
 • stany rozległego zniszczenia komórek,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • zaburzenia metabolizmu,
 • zaostrzenie choroby wrzodowej,
 • zaburzenia strukturalne lub czynnościowe, które zaburzają przejście leku przez przewód pokarmowy,

oraz gdy pacjent zażywa leki moczopędne oszczędzające potas, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z diuretykami pętlowymi.

Dawkowanie preparatu

Preparat przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe. Tabletki Kalipoz prolongatum należy przyjmować w całości, po posiłku lub w trakcie, popijając dużą ilością wody.

Ustalając odpowiednie dawkowanie lekarz bierze pod uwagę stan pacjenta. U osób, u których stwierdzona została nieznaczna hipokaliemia, np. na skutek stosowania diety ubogiej w potas lub przyjmowania leków moczopędnych, zazwyczaj stosuje się dawkę Kalipoz prolongatum od 1 do 2 tabletek na dobę.

Przy ciężkiej hipokaliemii dawkę dobiera się do stopnia niedoboru potasu. W oparciu o uzyskane wyniki zaleca się stosowanie od 2 do 6 tabletek na dobę. Dobór odpowiedniej dawki wymaga uwzględnienia diety pacjenta - ilości potasu, jaką przyjmuje w pożywieniu.

Niektóre grupy pacjentów wymagają zachowania szczególnej ostrożności przy stosowaniu leku. Uwagę należy zachować zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, ponieważ zachodzi ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. Dlatego też podczas kuracji lekiem Kalipoz prolongatum konieczne jest monitorowanie stężenia potasu we krwi pacjenta. Dostarczanie do organizmu potasu w postaci tabletek niesie ze sobą ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności u osób, u których zdiagnozowane zostały zaburzenia czynności wątroby. U osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami czynności nerek nie powinno stosować się preparatu.

Możliwe skutki uboczne

Stosowanie Kalipoz prolongatum wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, chociaż nie występują one u wszystkich pacjentów. Z nieznaną częstością zgłaszano przypadki pojawienia się:

 • wymiotów,
 • nudności,
 • bólów brzucha,
 • biegunki,
 • wzdęć,
 • zaparć,
 • uczucia dyskomfortu w brzuchu,
 • pieczenia w żołądku i przełyku,
 • zmian nadżerkowych w jelicie cienkim,
 • niedrożności,
 • krwawień,
 • owrzodzeń żołądka i dwunastnicy,
 • niemiarowej pracy serca,
 • zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego – ich ryzyko jest większe przy stosowaniu wyższych dawek preparatu,
 • hiperkaliemii, która może doprowadzić do nagłego zgonu,
 • świądu,
 • wysypki,
 • pokrzywki.

Kalipoz prolongatum w ciąży

Ciąża nie stanowi bezpośredniego przeciwwskazania do stosowania preparatu. W ulotce zaznaczono, że lek u kobiet ciężarnych może być stosowany wyłącznie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści związane z leczeniem dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Kalipoz prolongatum a karmienie piersią

Tabletki mogą być przyjmowane przez kobiety karmiące piersią, o ile w ocenie lekarza korzyści z terapii dla matki są większe niż potencjalne ryzyko dla karmionego dziecka.

Dystrybutor na terenie Polski: GSK Commercial Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.