Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych p-Ri (IB) to specjalistyczne badanie realizowane na zlecenie lekarza. Do jego wykonania potrzebna jest surowica z próbki krwi żylnej.

Spis treści:

  1. Czym są przeciwciała onkoneuronalne anty-Ri?
  2. Wskazania do badania przeciwciał onkoneuronalnych
  3. Co wykrywają

Czym są przeciwciała onkoneuronalne anty-Ri?

Przeciwciała anty-Ri (ANNA-2 anti-neuronal nuclear antibody 2) należą do przeciwciał onkoneuronalnych. Znaczenie diagnostyczne zyskują w potwierdzeniu zespołu paraneoplastycznego (ZPN). Mianem tym określa się zaburzenia o charakterze autoimmunologicznym, które występują u pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Zespół paraneoplastyczny obejmuje szereg objawów wynikających z uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych i złącza nerwowo-mięśniowego.

Do typowych zespołów paranowotworowych zalicza się m.in.

  • zapalenie pnia mózgu,
  • zapalenie skórno-mięśniowe,
  • podostrą neuropatię czuciową,
  • paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku.

Dolegliwości te są powikłaniem choroby nowotworowej, jednak nie są spowodowane bezpośrednim naciekiem czy uciskiem guza lub obecnością przerzutów. Powstają one w wyniku reakcji immunologicznej skierowanej przeciw antygenom w układzie nerwowym, które powodują wystąpienie określonych zaburzeń neurologicznych.

Wskazania do badania przeciwciał onkoneuronalnych

Decyzję o skierowaniu na badania laboratoryjne podejmuje lekarz prowadzący, gdy u pacjenta występują symptomy świadczące o możliwości rozwoju zespołu ZPN. Zdarza się, że objawy neurologiczne mogą pojawić się przed zdiagnozowaniem nowotworu. Obecność przeciwciał onkoneuronalnych zawsze jest wskazaniem do pełnej diagnostyki onkologicznej. Jeżeli jednak nowotwór nie zostanie rozpoznany, pacjent powinien być pod stałą kontrolą lekarza onkologa.

Stwierdzenie obecności przeciwciał anty-Ri często umożliwia szybsze rozpoznanie choroby właściwej i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Znajomość określonych grup przeciwciał i specyfiki ich występowania pozwala wykorzystywać je do diagnostyki chorób nowotworowych.

Obecność przeciwciał p-Ri (IB) wskazuje na neurologiczne zespoły paranowotworowe. Mogą one wyprzedać objawy nowotworu.

Co wykrywają badania p-ciał onkoneuronalnych anty-Ri

Obecność przeciwciał anty-Ri stwierdzana jest najczęściej u pacjentów z rakiem piersi (sutka) oraz rakiem drobnokomórkowym płuc. Mogą także pojawić się przy nowotworze jajnika i ogólnie układu rozrodczego. Badanie wykonywane jest także w przypadku podejrzenia wznowy choroby nowotworowej lub w celu wykrycia przerzutów.

 

Powiązane tematy:

Markery nowotworowe - jakie choroby wykrywają, rodzaje