Badanie klasyfikowane jest jako jeden ze sposobów wspomagających diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności związanych z krzepliwością krwi. Podstawą do przeprowadzenia analizy jest próbka krwi pacjenta, pobrana z żyły łokciowej.

D-dimer wspiera diagnozę np. zakrzepicy i zatorowości.

Spis treści:

  1. Czym są D-dimery?
  2. Wskazania do oznaczenia D-dimerów
  3. Przygotowania
  4. Norma D-dimerów
  5. Jak jest cena badania D-dimerów?

Czym są D-dimery?

D-dimery to fragmenty białka, które w surowicy krwi pojawiają się w czasie rozpuszczania skrzepu (konkretnie fibryny). Jeśli organizm tworzy i rozkłada skrzepy krwi, poziom czynnika we krwi może znacznie wzrosnąć. Wysoki poziom stężenia jest spowodowany znacznym nasileniem procesu powstawania i fibrynolizy zakrzepów.

Oznaczenie ich poziomu we krwi wykonywane jest na zlecenie lekarza, jeśli zachodzi podejrzenie, że u pacjenta doszło do rozwoju zakrzepicy żył głębokich lub zatoru płucnego, a także gdy wystąpił zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (ang. disseminated intravascular coagulation – DIC). W takim przypadku obserwuje się wysoki poziom wskaźnika w surowicy krwi.

Należy mieć świadomość, że wykonanie wyłącznie ilościowej analizy nie jest wystarczające dla potwierdzenia obecności zakrzepu. Zdarza się, że D-dimery będą powyżej normy, pomimo że pacjent jest zdrowy. Taka sytuacja występuje m.in. u kobiet ciężarnych lub u osób w podeszłym wieku, dlatego analiza ilości tych białek jest istotnym parametrem, jednak niewystarczającym dla postawienia pełnej diagnozy.

W praktyce diagnostycznej choroby zakrzepowo-zatorowej, zakrzepicy żył głębokich czy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, oznaczenie poziomu D-dimerów interpretowane jest łącznie z innymi, specyficznymi badaniami, tym samym dając pełny obraz kliniczny. Przydatność kliniczna i diagnostyczna wykorzystywana jest zatem do oceny wiarygodności pozostałych testów.

Analiza ilościowa D-dimer jest zalecana przy objawach nadkrzepliwości.

Wskazania do badania D-dimerów

O konieczności wykonania tetsu decyduje lekarz, gdy podejrzewa, że u pacjenta mogło dojść do incydentów związanych z wystąpieniem zakrzepów. Użyteczność diagnostyczna oznaczeń D-dimeru pozwala na potwierdzenie m.in. wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Podwyższone D-dimery zostaną stwierdzone także w innych schorzeniach.Wśród symptomów, które mogą skłonić lekarza do skierowania pacjenta na rozszerzoną diagnostykę, wymienić można również:

Przygotowania do badania krwi (D-dimerów)

Do analizy potrzebna jest próbka krwi i nie wymaga to specjalnego przygotowania, jednak należy pamiętać, że czynniki takie jak stres lub wysiłek fizyczny mogą mieć wpływ na wynik. Dlatego zaleca się, aby przed planowanym pobraniem unikać intensywnego wysiłku oraz stresu. Krew można oddać o dowolnej porze dnia, nie trzeba być na czczo

Norma D-dimerów

D-dimery obecne są w osoczu krwi pacjenta zdrowego w stężeniu nieprzekraczającym 500 µg/l. Wartości poniżej granicy referencyjnej oznaczają, że z całą pewnością u pacjenta nie występują problemy zdrowotne związane z zakrzepicą czy zatorowością. Problemem są wartości przekraczające normę, chociaż interpretację wyniku najlepiej pozostawić lekarzowi. Poszczególne laboratoria wykorzystują różne metody analizy, co może powodować nieznaczne różnice w wyznaczaniu granicy normy. Dlatego też w sytuacji nieznacznie przekroczonego poziomu nie należy wpadać w panikę, ale zwrócić się o poradę do lekarza.

Podwyższony poziom

Jeśli wynik badania wskazuje na przekroczone normy, to sygnał, że w organizmie doszło do patologii związanych z układem krążenia. Jednak sama ocena tego białka nie wskazuje dokładnie rodzaju schorzenia. Może to być np.

  • choroba zakrzepowo-zatorowa
  • choroba wątroby
  • nowotwór
  • zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
  • ale także: zabieg operacyjny przebyty w niedalekiej przeszłości, niedawny uraz, krwawienie, efekt zażywania doustnej antykoncepcji hormonalnej

Jaka jest cena badania D-dimerów we krwi?

Test wykonać można w wybranych placówkach Medicover na terenie całego kraju. Koszt zależy od tego, w jakim mieście znajduje się placówka. W Lublinie cenik zaczyna się od 50 zł. Z wydatkiem na poziomie od 55 zł muszą liczyć się osoby udające się na pobranie krwi w Bielsku-Białej, Gdyni, Katowicach czy Krakowie, natomiast w Warszawie wykonanie analizy to wydatek od 72 zł.

MiastoCena
Warszawaod 72 zł
Bielsko-Białaod 55 zł
Trójmiastood 60 zł
Gliwiceod 55 zł
Katowiceod 55 zł
Krakówod 55 zł
Łódźod 55 zł
Lublinod 50 zł
Poznańod 55 zł
Szczecinod 55 zł
Wrocławod 55 zł

Tematy powiązane

PIMS-TS. Pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny tymczasowo związany z zakażeniem SARS-CoV-2

Leczenie zatorowości płucnej