Leczenie depresji

Leczenie depresji powinno odbywać się pod okiem specjalisty i być komplementarne, tzn. uwzględniające więcej niż jedno podejście. Lekarz wybiera rodzaj leczenia w zależności od rodzaju i przyczyn choroby. Obejmuje ono przyjmowanie leków (farmakoterapia) albo psychoterapię, a czasem obie te formy jednocześnie.
Depresja kto leczy? Udaj się do psychologa lub psychiatry.

Leczenie farmakologiczne depresji

Jest to zarówno terapia farmakologiczna, jak i psychoterapia. Leki przeciwdepresyjne o różnorakim mechanizmie działania stosowane są z powodzeniem u większości chorych – ich działanie widoczne jest po 4–6 tygodniach.

W czasie stosowania leków należy zadbać o bezpieczeństwo chorego, gdyż często pierwszym objawem polepszenia stanu chorego jest zanik spowolnienia ruchowego, co może doprowadzić do podjęcia próby samobójczej, jeśli np. u chorego nadal utrzymują się tego typu myśli - 

mówi psycholog Gabriela Słowińska

Zalety przyjmowania antydepresantów

 • Przywracają równowagę organizmu, w którym doszło do zakłóceń neuroprzekaźników.
 • Nie są uzależniające.
 • Stan wielu pacjentów poprawia się (szczególnie w depresji ciężkiej).
 • Są łatwe w użyciu.

Wady przyjmowania leków antydepresyjnych

 • Na efekty działania trzeba poczekać zazwyczaj kilka tygodni.
 • Kuracja powinna trwać nie krócej niż 6 miesięcy.
 • Jak przy stosowaniu każdego leku, mogą występować skutki uboczne.
 • Możliwość wystąpienia tzw. zespołu odstawienia (dotyczy nagłego zaniechania brania leków psychotropowych).

Psychoterapia w depresji

Jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego specjaliści proponują psychoterapię, której podjęcie powinno jednak nastąpić już w okresie, gdy chory powoli uczy się radzić sobie z nieprawdziwymi i negatywnymi przekonaniami na temat siebie samego i świata.

Niezależnie od tego, z jakimi uprzedzeniami na temat depresji przyszło nam się zetknąć w życiu, nie warto ryzykować bagatelizowania symptomów tej choroby. Obecny stan badań i arsenał środków do walki z depresją pozwala wierzyć, że każdy chory na depresję ma szansę na całkowity powrót do zdrowia.

Zalety psychoterapii

 • Daje długotrwałe efekty (np. zmiana postawy).
 • Dociera do źródła problemu, jeśli jej przyczyny nie są natury organicznej.
 • Jest łatwiejsza do zaakceptowania przez wiele osób.
 • Bezpieczna dla zdrowia fizycznego.

Wady stosowania psychoterapii

 • Terapeuci różnią się wiedzą i doświadczeniem.
 • Wymaga dużego wysiłku i chęci pracy nad sobą.
 • Jest czasochłonna.

Sposby leczenia depresji, który wybrać?

Przeczytaj też:

Jaki lekarz leczy depresję?

Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży - czynniki genetyczne i rodzinne

Przyczyny depresji

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 18.11.2020
Data ostatniej aktualizacji 09.08.2023