Fundacja Medicover przy wsparciu spółki Medicover oraz laboratoriów Synevo wspiera dwa Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne (IOP) – w Otwocku pod Warszawą oraz w Częstochowie. To jedyne takie placówki w Polsce. Ich zadaniem jest niesienie pomocy najmłodszym dzieciom z obciążeniami zdrowotnymi, które są pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców i od pierwszych chwil życia są skazane na „społeczne sieroctwo”. Połączenie sił zapewniło ośrodkom bezpłatne badania laboratoryjne, miejsca do rehabilitacji na świeżym powietrzu – tzw. „Ogródki Nadziei” – oraz wsparcie merytoryczne.
„Możesz wesprzeć maluszki w Interwencyjnych Ośrodkach Preadopcyjnych w Otwocku i Częstochowie - podaruj 1%"     

Ogródek Nadziei w IOP Otwock

Dzieci pozostające w ośrodkach nie miały do tej pory szansy ćwiczeń, zabaw i przebywania na dworze na terenie ośrodka. A taka możliwość to dla nich szansa nie tylko na miło spędzony czas, ale przede wszystkim na skuteczniejszą rehabilitację i szybszy powrót do zdrowia. Fundacja Medicover wraz z wolontariuszami podjęła wyzwanie stworzenia przyjaznych miejsc, które mają dać dzieciom radość i przynieść ukojenie w kolorowym otoczeniu – „Ogródki Nadziei”. Dzięki wspólnej pracy i działaniu Fundacji udało się całkowicie odmienić otoczenie wokół ośrodków i zbudować przytulne, kolorowe miejsca, w których każdy czuje się dobrze i bezpiecznie.

W czerwcu 2014 r. wspólnie z wolontariuszami, uczestnikami programu rozwojowego „Kuźnia Talentów”, pomalowaliśmy mur ogradzający ośrodek i przygotowaliśmy piękny ogród – miejsce do spacerów i wypoczynku dla dzieci, opiekunów i rodziców adopcyjnych. W akcji wzięło udział prawie 50 wolontariuszy z całej Polski.

Film

Badania dzieci wykonywane przez Synevo

IOP są wyjątkowe, gdyż jako nieliczne ośrodki wykonują pełne badania diagnostyczne, by móc ocenić stan zdrowia noworodków trafiających tam pod opiekę. Laboratoria Synevo należące do spółki Medicover przeprowadzają w ośrodku w Otwocku kompleksowe badania dzieci bezpłatnie. Ze względu na brak informacji o rodzinie i pokoleniowych tendencjach zdrowotnych, dzieci wymagają pełnej diagnozy. Dzisiejsza medycyna i badania laboratoryjne pozwalają odpowiedzieć na wiele pytań. Dzięki badaniom laboratoriów Synevo rodzice adopcyjni mają świadomość, w jakim stanie zdrowia jest dziecko, które przyjmują do swojej rodziny.

Regularnie przeprowadzane są standardowe badania, takie jak badania krwi, moczu, badania na obecność HIV, badania na obecność toxoplazmozy i inne. Ponadto, jeżeli wymaga tego stan dziecka, Fundacja za pośrednictwem laboratoriów wykonuje szereg dodatkowych badań.

Roczny koszt wykonywanych badań to ok. 30 000 PLN. Dzięki zaoszczędzonym w ten sposób środkom placówki mogą rozwijać swoją działalność, inwestować w niezbędny dla dzieci sprzęt do rehabilitacji, w środki codziennej potrzeby.

Szkolenia FAS

W październiku 2014 r. przeprowadzone zostały warsztaty dla specjalistów zajmujących się dziećmi z zespołem FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Warsztaty zatytułowane „Malutkie dziecko z zespołem FAS – diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna” zorganizowane zostały przez Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP), Fundację Rodzin Adopcyjnych i Fundację Medicover.

FAS to zespół chorobowy, do którego dochodzi na skutek działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Zespół FAS występuje częściej niż zespół Downa, jednak większość przypadków jest niediagnozowana lub diagnozowana niewłaściwie zarówno w Polsce , jak i w innych krajach. Październikowe warsztaty skierowane były do pielęgniarek i wykwalifikowanych opiekunów dziecięcych, lekarzy oraz osób pracujących z małymi dziećmi z FAS. Kolejny etap to dwudniowe, listopadowe warsztaty dla rodziców adopcyjnych i zastępczych, którzy mają dzieci ze zdiagnozowanym FAS zatytułowane „Forum rodziców FAScynujących dzieci”. Warsztaty odbędą się w dniach 6-7 listopada. Mamy nadzieję, że październikowe warsztaty dla specjalistów pracujących z małymi dziećmi i listopadowe Forum będą początkiem do zbudowania na terenie województwa mazowieckiego specjalistycznego wsparcia dla dzieci z FAS i ich rodziców.