Przekaż 1%

 

Jak możesz pomóc?

Jeżeli chcesz wesprzeć działalność Fundacji możesz dokonać wpłaty darowizny na poniższe konto: 
ING Bank Śląski, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Nr konta: PL 53 1050 0086 1000 0023 1964 1730
Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 
 

 

Przekaż 1% podatku Fundacji Medicover - Wspieraj Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne dla noworodków!

Fundacja Medicover od lat pomaga dwóm Interwencyjnym Ośrodkom Preadopcyjnym (IOP) – w Otwocku i w Częstochowie. To jedyne takie placówki w Polsce. Ich zadaniem jest niesienie pomocy noworodkom z obciążeniami zdrowotnymi, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziców i od pierwszych chwil życia skazanych na społeczne sieroctwo.

W IOP maluszki mają zapewnione schronienie, pomoc medyczną i otwarte serca. W „prawie” rodzinnej atmosferze stawiają pierwsze kroki, wypowiadają pierwsze słowa, a nawet pierwszy raz się uśmiechają. Ośrodek zapewnia dzieciom niezbędną opiekę i troskę, jednocześnie szukając dla nich rodzin adopcyjnych. Robią wszystko, żeby dzieci nie znalazły się w domu dziecka, tylko w kochających rodzinach.

Razem możemy wspierać te dwa ośrodki. To takie proste!

Wystarczy edytując  swój PIT w systemie  wpisać numer KRS Fundacji Medicover 0000283132, która przekaże wszystkie zebrane w ten sposób środki na IOP

Dziękujemy w imieniu maluszków!

Zespół Fundacji Medicover

 

Kto może przekazać 1% na rzecz OPP?

A. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
B. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
C. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
D. podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
E. podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości

Jak przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego 

1. Wypełniając Formularz PIT możesz przekazać 1% swojego podatku na Organizację Pożytku Publicznego.

2. To nic nie kosztuje, a jest ogromną pomocą dla wypełniania misji Akcji.

Wspierając Fundację Medicover doposażysz gabinet lub punkt medyczny w Twojej szkole. Pieniądze przez Ciebie przekazane będą miały bardzo konkretny, materialny wymiar. Skutki będą nie ocenione i nie wymierne, gdyż nie ma miary dla wartości ludzkiego życia a tym bardziej gdy mówimy o zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży. 

Przekazany 1% wraca do społeczeństwa w formie konkretnych przedmiotów, które pozwalają na postawienie prawidłowej diagnozy i udzielenie profesjonalnej pomocy. 

3. Każdy PIT posiada rubryki specjalnie przeznaczone do przekazania 1% konkretnej Fundacji. 

Są to następujące rubryki: 

  • PIT-36 - Blok O - rubryki 305-306, oraz w bloku P - rubryki 307 – 308
  • PIT-36L - Blok N - rubryki 105-106, oraz w bloku O - rubryki 107-108
  • PIT-37 - Blok H - rubryki 124-125, oraz w bloku I - rubryki 126-127
  • PIT-38 - Blok G - rubryki 58-59, oraz w bloku H - rubryki 60-61
  • PIT-39 - Blok G - rubryki 51-52, oraz w bloku H - rubryki 53-54
  • PIT-28 - Blok M - rubryki 126-127, oraz w bloku N - rubryki 128-129

4. Przykład

  • Wypełniamy PIT 36L – 
  • W rubryce 105 wpisujemy numer KRS – 0000283132
  • Następnie w rubryce 106 wpisujemy – Kwotę, która stanowi 1% odprowadzonego podatku w roku 2011. Zaokrąglamy do dziesiętnych groszy w dół. Jeżeli wychodzi nam np. 50 zł i 16 gr zaokrąglamy do kwoty 50,10 gr. 
  • Konieczne jest zaznaczenie rubryki „Wyrażam zgodę”, oznacza to bowiem, iż podatnik świadomie i chętnie przekazuje 1% swojego podatku na wybraną przez siebie instytucję.