Działania na rynku rumuńskim

Integralną częścią Fundacji jest Stowarzyszenie Medicover, które rozpoczęło swoją działalność w Rumunii w 2016 roku. Jedną z misji Stowarzyszenia jest przeprowadzenie w tym kraju pierwszego programu zapobiegania cukrzycy typu 2 w oparciu o Program „PoZdro!”, pod lokalną nazwą „InCerc!”. Inicjatywa ta skierowana jest do uczniów dwóch pierwszych klas gimnazjalnych oraz ich rodziców i wychowawców.

Celem Stowarzyszenia Medicover w Rumunii jest zmiana rzeczywistości na lepsze, a przede wszystkim przekonanie dzieci, młodzieży i dorosłych, że dokonując codziennie właściwych wyborów, osiągną korzyści dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ta misja zostanie zrealizowana przez zróżnicowane działania, skoncentrowane głównie na medycznych
aspektach życia społecznego, tj.: wolontariat, edukacja i zdrowy styl życia.

Zwolennicy oraz pracownicy Stowarzyszenia wierzą w potęgę zapobiegawczej opieki zdrowotnej, która może chronić przed konsekwencjami złych nawyków. Stowarzyszenie Medicover wdraża swoje projekty dzięki wsparciu Fundacji rodziny Jonasa i Christiny af Jochnick, założycieli Fundacji Medicover.

Od 2016 r. Stowarzyszenie Medicover koncentrowało się na rozwoju Programu „InCerc”, a także uruchomiło program wolontariatu, który umożliwia pracownikom niesienie pomocy innym, realizując szereg udanych akcji. M.in. wsparło dom pomocy społecznej, który poprzez działania wewnętrzne i zewnętrzne opiekuje się sześćdziesięciorgiem dzieci, a także wyposażyło dzieciaki na zimę, obdarowując je butami i plecakami szkolnymi.

Program „InCerc!” rozpoczął się w 2017 roku w pierwszym mieście, w 2018 dołączą do niego kolejne. Inicjatywę tę wdrożymy w dwóch miastach Rumunii, przebadamy 12 tysięcy dzieci i włączymy 3 tysiące dzieci oraz ich rodziny do programu coachingu zdrowotnego.

Nazwa projektu „InCerc!” ma dwa symboliczne znaczenia. Pochodzi z jednej strony od ang. inside the circle wewnątrz kręgu i oznacza, że wszyscy jesteśmy częścią społeczeństwa i robimy wszystko, aby sobie pomagać i wzajemnie się wspierać. „InCerc!” w języku rumuńskim to próbować co ma swoje odniesienie do tego, że codziennie staramy się poprawiać swoje zdrowie i styl życia.