Prześwietlenie dłoni jest często wymagane, zwłaszcza na oddziałach ratunkowych, w nagłych wypadkach. Stosowane jest przede wszystkim w celu potwierdzenia / wykluczenia złamania, w diagnostyce (reumatoidalnego) zapalenia stawów oraz w dolegliwościach czynnościowych dłoni i nadgarstka. RTG ręki (dłoni) wykonywane jest w placówkach Medicover wyłącznie na podstawie ważnego skierowania lekarskiego. 

Podczas badania RTG obrazowane są kości i tkanki ręki.

Spis treści:

  1. Co pokazuje RTG ręki?
  2. Jak wygląda badanie?

Co pokazuje RTG ręki?

Podczas badania rentgenowskiego ręki obrazowane są kości i tkanki, jakie znajdują się w obrębie ręki. To jedno z podstawowych badań ortopedii i traumatologii, a także chirurgii urazowej. Jest to bardzo pomocne narzędzie diagnostyczne, które wykorzystywane jest m.in. w przypadku urazu tego obszaru.

Wskazania do wykonania RTG ręki

RTG ręki pozwala diagnozować złamania oraz pęknięcia, a także zmiany zwyrodnieniowe. Jest badaniem bardzo pomocnym w diagnostyce podejrzeń zmian reumatycznych czy wad wrodzonych oraz w przebiegu procesów zapalnych. Skierowanie na badanie wystawiane są także u osób z tzw. palcami trzaskającymi, czy podejrzeniem jałowej martwicy kości.

RTG ręki najczęściej kojarzone jest z prześwietleniem nadgarstka. W badaniu oceniane są wówczas kości śródręcza, palców, ale także fragmentu kości promieniowej i łokciowej. Badanie pokazuje dokładnie struktury kostne, ich budowę oraz kondycję.

Diagnostyka obrazowa nadgarstka pozwala różnicować zmiany struktur, wskazując poza złamaniami i pęknięciami, także zmiany czynnościowe, zmiażdżenie kości czy też zerwane więzadła w obrębie torebek stawowych.

 

RTG ręki u dzieci

Badanie RTG u dzieci wykonuje się, gdy jest ono bezwzględnie konieczne. Diagnostyka obrazowa ręki małego pacjenta pozwala na ocenę wieku kostnego. Kości u dzieci nie są całkowicie uwapnione, ponieważ taka budowa uniemożliwiłaby proces wzrastania. Dzięki tkance chrzęstnej znajdującej się u trzonu kości, możliwe jest ich wydłużanie oraz powiększanie głów kości. Wraz z wiekiem struktury te zaczynają kostnieć. Jest to proces długotrwały i stopniowy, a rozpoczyna się w tzw. ogniskach kostnienia.

Obszary te wraz z wiekiem powiększają się, aż do momentu całkowitego uwapnienia. Co ważne proces ten przebiega dość podobnie u wszystkich ludzi. Dzięki temu możliwe było określenie pewnych norm rozwojowych. Dlatego też badanie pomocne jest u dzieci, u których podejrzewa się spowolniony rozwój fizyczny. Badanie pozwala określić stopień opóźnienia rozwoju kostnego. Jest jednym z elementów diagnostyki np. zaburzeń tarczycy, wchłaniania, w niedoborze hormonu wzrostu czy zespole Turnera.

Jak wygląda badanie RTG ręki?

Do RTG ręki nie trzeba przygotowywać się w sposób szczególny. Najważniejsze jest posiadanie stosownego skierowania na badanie, wystawionego przez lekarza. W przypadku RTG ręki standardowo wykonywane są na ogół obrazy tzw. AP, czyli w projekcji przednio-tylnej i bocznej, a w uzasadnionych przypadkach również w projekcji skośnej. W ułożeniu AP promienie z urządzenia przenikają przez nadgarstek prostopadle do płaszczyzny ręki, natomiast projekcja boczna polega na prześwietleniu ręki zgodnie z jej płaszczyzną, dlatego w takim ułożeniu kości łokciowa oraz promieniowa nakładają się na siebie.

Badanie RTG ręki to jedno z głównych badań wykorzystywanych w ortopedii i traumatologii.

Na badanie warto przynieść wyniki poprzednich badań, jeśli były wykonywane. Wcześniejsze zdjęcia są istotne dla lekarza radiologa, który dokonuje opisu zdjęcia. Dzięki temu ma możliwość oceny postępu choroby, w przypadku, gdy badanie wykonywane jest w związku ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą. Poprzednie wyniki badań są bardzo ważne również wtedy, gdy badanie wykonywane jest jako kontrola po przebytym urazie.

Podczas badania pacjent musi zdjąć odzież z badanego obszaru. Konieczne jest także usunięcie biżuterii - zegarka czy pierścionków. Następnie należy stosować się do wskazówek osoby wykonującej badanie, która poinstruuje, w jaki sposób należy ułożyć rękę na stole, nad którym znajduje się aparat generujący promieniowanie.

Wykonanie zdjęcia trwa zaledwie kilka minut. Obecnie wykorzystywane są nowoczesne, cyfrowe urządzenia, dzięki czemu nie trzeba wywoływać zdjęcia. Bezpośrednio po wykonaniu badania RTG obraz jest przesyłany do komputera. Pacjent dostaje zdjęcie na płycie CD, natomiast na opis zazwyczaj należy poczekać, aż lekarz radiolog oceni i opisze poszczególne struktury.