Zwolnienia lekarskie – dlaczego na nie chodzimy?

O tym, jak cenne jest zdrowie, profilaktyka i skuteczne leczenie wie dobrze każdy z nas. Dobry stan zdrowia wpływa na jakość naszego życia, zadowolenie, aktywność zawodową i społeczną.

Zdrowie to również wartość, która ma ogromne znaczenie dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo, zdrowy pracownik to dla gospodarki większa wydajność, dłuższa aktywność zawodowa pracujących, a tym samym szybszy wzrost gospodarczy i mniejsze koszty społecznoekonomiczne.

Ma to szczególne znaczenie w dobie starzejącego się społeczeństwa, gdy utrzymanie aktywności zawodowej pracowników staje się wyjątkowo cenną wartością zarówno dla pracodawcy, jak i całej gospodarki.

Jakie są najczęstsze przyczyny absencji chorobowej?

Do najczęstszych powodów zwolnień lekarskich należą:

  • problemy związane z ciążą,
  • infekcje oddechowe,
  • przewlekłe choroby układu ruchu,
  • urazy.

Problemy związane z ciążą stanowią pierwszy co do częstości występowania powód zwolnień lekarskich wystawianych w Medicover.

Zjawisko to ma trend rosnący i jest z całą pewnością bardzo złożone. Z analizy danych wynika, że na ciążę decydują się coraz starsze kobiety. W grupie kobiet pracujących obserwujemy większy odsetek ciąż wśród kobiet powyżej 30 r.ż. niż u kobiet młodszych (20-29 lat).

Infekcje oddechowe, głównie infekcje górnych dróg oddechowych, powodują liczne krótkotrwałe zwolnienia lekarskie i są stale obecnym, istotnym powodem absencji chorobowej w naszej strefie klimatycznej.

Przewlekłe choroby układu ruchu oraz urazy, które w znacznej większości również dotyczą układu ruchu, to nie tylko istotny powód wizyt lekarskich pracowników, ale także jeden z głównych powodów absencji chorobowej.

Z Raportu Medicover wynika, że problemy związane z układem ruchu stanowią jeden z najistotniejszych problemów zdrowotnych analizowanej populacji pracowników.

Chcesz wiedzieć jak koordynowana opieka w Medicover może zmniejszyć czas spędzony na zwolnieniach lekarskich?

Pobierz bezpłatnie Raport Zdrowia na  https://raportzdrowia.medicover.pl/  i dowiedz się więcej!

 

Autor:
Edyta Olszewska