Oczopląs to mimowolny, nadmierny ruch gałek ocznych. Poruszają się szybko i w sposób niekontrolowany: z boku na bok, w górę i w dół, obrotowo lub nieregularnie. Przy oczopląsie nie można skupić wzroku na wybranym obrazie. Oczopląs wpływa na pogorszenie komfortu widzenia i ostrości, może wpływać też na równowagę i koordynację, a w konsekwencji powodować zawroty głowy. Osoby z oczopląsem mogą przechylać lub obracać głowę, aby widzieć wyraźniej. Pomaga to spowolnić ruchy gałek ocznych.

Oczopląs ma charakter wrodzony albo nabyty ‒ rozwija się w dzieciństwie lub w wieku dorosłym. Przyczyna oczopląsu nabytego jest często nieznana, ale może być spowodowany nieprawidłowościami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami metabolicznymi lub toksycznością alkoholu i narkotyków.

Uważa się, że przeważnie źródłem oczopląsu są nieprawidłowości układu nerwowego. Może pojawić się w wyniku razu głowy, chorób współistniejących, problemów z uchem wewnętrznym, stosowaniem niektórych leków (takich jak lit lub leki stosowane w napadach padaczkowych), używania alkoholu lub narkotyków. Dokładna przyczyna oczopląsu jest nieznana. Zmęczenie i stres mogą pogorszyć objaw.

Oczopląs przyczyny

Oczopląs może być objawem choroby nerwu wzrokowego.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.