Zdrowy powrót do przedszkola i szkoły

Moment pójścia dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły sprzyja różnym zachorowaniom. Ich główną przyczyną są powszechnie występujące bakterie.
Chronisz dziecko, Szczepiąc je przeciwko pneumokokom i meningokokom.

Zakażenia a przedszkole i szkoła

Niestety, kontakt z bakteriami jest nieunikniony. Dziecko przebywające w miejscach, gdzie spotyka wielu rówieśników a co za tym idzie wiele nowych drobnoustrojów, podatne jest na zakażenia. Dlatego warto skorzystać z dostępnych metod profilaktyki, jakimi są szczepienia, by zminimalizować ryzyko zachorowania i powikłań, których przebieg u małych pacjentów może być bardzo ciężki, a nawet zagrażać życiu.

Szczepiąc dziecko przeciwko pneumokokom i meningokokom chronisz swojego malucha przed poważnymi chorobami.

Meningokoki

Meningokoki – to rodzaj groźnych bakterii, które prowadzą do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, zapalenia płuc, ucha środkowego, osierdzia i wsierdzia, stawów oraz innych infekcji.

Pneumokoki

Pneumokoki – to równie groźne bakterie, mogące doprowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, a także zapalenia ucha środkowego, zatok, tchawicy, oskrzeli i płuc.

Meningokoki i pneumokoki jak się zarazić

Meningokoki i pneumokoki przenoszą się ze śliną nosicieli lub osób chorych, u których jeszcze nie występują objawy. Zarazić można się drogą kropelkową – podczas kichania lub kaszlu.

Meningokokami dodatkowo można zarazić się przez kontakt pośredni – z powodu częstego wśród dzieci zachowania typu „dawanie łyka, dawanie gryza”, wspólnego jedzenia lodów czy dzielenia się żutą już gumą, a także korzystania ze wspólnych naczyń i sztućców. Również kontakt bezpośredni, np. w czasie pocałunku, może stanowić drogę zakażenia.

Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci od najmłodszych lat z zasad higieny oraz zapewnienie im najskuteczniejszej metody profilaktyki, jaką jest szczepienie.

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 01.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 27.08.2019