Nawykowe skręcenie stawu skokowego

Skręcenie stawu skokowego to jeden z najczęstszych urazów ortopedycznych, zarówno wśród amatorów jak i sportowców. Staw skokowy jest stabilizowany przez taśmy z tkanki łącznej zwane więzadłami, łączące ze sobą poszczególne kości. Stabilizację zapewniają również mięśnie, które otaczają staw skokowy, łącząc się z kośćmi za pomocą ścięgien.
Jak uniknąć skręcenia stawu skokowego?

Niestabilny staw można porównać do masztu żaglowca. Stabilizowany jest on przez liny i, gdy jedna z lin jest luźniejsza, maszt traci równowagę. Podobnie jest ze stawem skokowym, który uległ zwichnięciu.

Najczęściej do skręcenia stawu skokowego dochodzi podczas podwichnięcia stopy do środka tzw. inwersji. Uszkodzeniu ulegają więzadła po bocznej stronie stawu skokowego. Znacznie rzadziej dochodzi do uszkodzenia struktur tkankowych po stronie przyśrodkowej oraz więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

Uraz stawu skokowego wymaga różnicowania czy jest to skręcenie z zerwaniem, nadciągnięciem więzadeł, torebki stawowej czy złamanie w obrębie kości stawu skokowego. Podczas złamania pacjent odczuwa bardzo silny ból uniemożliwiający obciążenie kończyny. W takiej sytuacji najlepiej zastosować zasadę z pierwszej pomocy czyli unieruchomienie, odciążenie, chłodzenie, można podać środek przeciwbólowy i udać się na ostry dyżur ortopedyczny.

Lekarz oceni czy trzeba wykonać np. dodatkowe badania obrazowe, jak zdjęcie RTG stopy czy USG i zaplanuje optymalny dla danego uszkodzenia sposób leczenia.

Staw skokowy (RTG)

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 07.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 26.10.2022